ซิงเสียนเยอะเป้า

ซิงเสียนเยอะเป้า (จีนตัวย่อ: 星暹日报; จีนตัวเต็ม: 星暹日報; พินอิน: Xīng Xiān Rì Bào; อักษรโรมัน: Sing Sian Yer Pao) เป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 บริหารงานโดยบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด สำนักงานตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง อาคารเก่าของห้างเอส. เอ. บี. บริเวณทางแยกเอส. เอ. บี. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริหารงานโดยคุณ Yingqiao Guo กรรมการผู้จัดการ

ซิงเสียนเยอะเป้า
สำนักงานหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า
ประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน
รูปแบบหนังสือพิมพ์ผู้นำ
(Elite Newspaper)
เจ้าของบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
หัวหน้าบรรณาธิการYingqiao Guo
ก่อตั้งเมื่อ23 มิถุนายน พ.ศ. 2493 (74 ปี)
ภาษาภาษาจีนตัวย่อ
สำนักงานใหญ่เลขที่ 267 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ยอดจำหน่าย20,000 ฉบับ
เว็บไซต์http://www.singsianyerpao.com/

หนังสือพิมพ์ “ซิงเสียนเยอะเป้า” หรือแปลอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือพิมพ์รายวัน “ดาวสยาม” เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่มีประวัติยาวนานและมีจำนวนผู้อ่านเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนจีน คำว่า “ซิงเสียน” เป็นภาษาจีนกลางสองคำนำมาผสมกัน โดยแปลความหมายได้ดังนี้

ซิง” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “ดาว

เสียน”  แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “สยาม”  เป็นคำที่คนจีนใช้เรียกแผ่นดินสยามในอดีต

เยอะเป้า” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “หนังสือพิมพ์รายวัน”  

ซิงเสียนเยอะเป้า ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2492 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ โอ้ว บน โฮ้ว  และ  โอ้ว บน ป้า สองพี่น้องตระกูลโอ้ว ผู้คิดค้นและเจ้าของกิจการยาหม่องตราเสือ สองพี่น้องตระกูลโอ้วเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น พวกเขาได้ร่วมกันต่อตั้งกิจการค้าและการลงทุนหลายอย่าง โดยเฉพาะกิจการ “หนังสือพิมพ์” ที่ในสมัยนั้นรู้จักกันดีในนาม “สตาร์นิวส์” ธุรกิจหนังสือพิมพ์สตาร์นิวส์ ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับชนในชาติเหล่านั้น  สตาร์นิวส์ได้มีการขยายเครือข่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ออกไปอย่างกว้างขวางหลายมณฑลในประเทศจีน และในหลายประเทศของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำดับคือ

1.  ซิงหัวเยอะเป้า ซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง

2.  ซิงกวางเยอะเป้า แห่มึ้ง มณฑลฮกเกี้ยน

3.  ซิงหมิ่งเยอะเป้า ฮกจิว มณฑลฮกเกี้ยน

4.  ซิงเจาเยอะเป้า ซิงจงหวู่เป้า จุ่งฮุ้ยหว่าน ประเทศสิงค์โปร์

5.  ซิงปิงเยอะเป้า ประเทศมาเลเซีย

6.  ซิงต่าวเยอะเป้า ซิงต่าวหว่านเป้า เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

7.  ฮู่เป้า เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่ออกในสิงค์โปร์และฮ่องกง

8.  สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าประเทศไทย  

สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าประเทศไทย  ได้รับอนุญาตจากทางการ โดยใช้ชื่อบริษัทซิงเป้าอะมัลกะเมทเท็ด (ไทย) จำกัด โดยมีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ฉบับแรก ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2493 และดำเนินกิจการมาถึงปัจจุบันในปี 2563 ตลอดระยะเวลาสำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า  ได้มีการปฏิรูปและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมั่นคงตามยุคสมัยโดยมีลำดับการเปลี่ยนแปลงความสำคัญดังนี้

“ หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าฉบับปฐมฤกษ์ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2493 "

พุทธศักราช 2553 - การพัฒนาด้านของตัวอักษรได้เปลี่ยนจากการใช้ภาษาจีนตัวเต็มเป็นภาษาจีนตัวย่อเพื่อตามทันยุคสมัยและขยายฐานของผู้ติดตามอ่านข่าวมากขึ้น

พุทธศักราช 2556 -  มีการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร ไปในสื่อออนไลน์ของจีนคือ วีแชท ( WeChat)  และเหว่ยป๋อ (WeiBo) เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสาร ที่เป็นชาวจีนทั้งที่อาศัยอยู่ประเทศไทยและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

-  การจัดรูปแบบของหน้าหนังสือพิมพ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม จนสามารถเทียบกับหนังสือพิมพ์ชั้นนำระดับโลกได้

-  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัท หนานฟางมีเดีย จำกัด สื่อยักษ์ใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พุทธศักราช 2561

-  ได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าในบริษัทมีเดียออนไลน์    มณฑลหยูนหนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

-  ปฏิรูปหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และพัฒนาสื่อมีเดียออนไลน์ให้เติบโต เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตให้เป็นมีเดียออนไลน์หลักในสาธารณรัฐประชาชนจีน

-  สร้างนิตยสารในชื่อ Panda Walker และสื่อมีเดียออนไลน์ Guide Book เพื่อให้ข้อมูลและบริการในเรื่องของการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวจีนที่ให้ความสนใจ

มุ่งสื่อ Online Media

แก้

ในปีพุทธศักราช 2556 สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าได้มีการพัฒนาศักยภาพ การเป็นสื่อที่ไม่ใช่แค่สิ่งพิมพ์อีกต่อไป โดยมีการมุ่งเน้นไปที่สื่อออนไลน์ของประเทศจีน โดยมีการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร ไปในสื่อออนไลน์ของจีนคือ

วีแชท ( WeChat)  

เหว่ยป๋อ (WeiBo)

เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสาร ที่เป็นชาวจีนทั้งที่อาศัยอยู่ประเทศไทยและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง การจัดรูปแบบของหน้าหนังสือพิมพ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม จนสามารถเทียบกับหนังสือพิมพ์ชั้นนำระดับโลกได้

และ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัท หนานฟางมีเดีย จำกัด สื่อยักษ์ใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


อ้างอิง

แก้

ฝ่ายโฆษณษาและประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้