ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย

ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1 (รัสเซีย: Фёдор I Иванович,Feodor I Ioannovich) หรือ ฟิโอดอร์ที่ 1 (รัสเซีย: Фёдор I ; 28 มีนาคม ค.ศ.1584 - 16/17 มกราคม ค.ศ.1598 ) เป็นซาร์แห่งรัสเซียองค์สุดท้าย ในราชวงศ์รูลิค ทรงมีพระวรกายที่ทุพพลภาพ กล่าวคือ ทรงมีพระวรกายเตี้ย อ้วน พระเศียรกลมเล็ก มีพระสติปัญญาที่อ่อนแอ ไม่สามารถนำทัพออกรบได้ ทรงให้โบริส โกดูนอฟ ผู้เป็นพี่เขย เป็นผู้สำเร็จราชการแทน

ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย
Tsarskiy titulyarnik feodor iv.jpg

พระบรมนามาภิไธย ฟิโอดอร์ อีวาโนวิช
พระปรมาภิไธย ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย
พระอิสริยยศ ซาร์แห่งรัสเซีย
ราชวงศ์ รูลิค
ครองราชย์ 28 มีนาคม ค.ศ.1584
รัชกาล 28 มีนาคม ค.ศ.1584 - 16/17 มกราคม ค.ศ.1598 (14 ปี)
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1557
สวรรคต 16/17 มกราคม ค.ศ.1598
พระราชบิดา ซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย
พระราชมารดา ซารีนาอนาสตาเซีย โรมานอฟนา
พระอัครมเหสี ซารีน่าไอรีน่า โกดูโนวา
พระราชบุตร ซาเรฟน่าฟิโอโดเซีย ฟิโอโดเรฟน่า