ซากุระ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ซากุระ สามารถหมายถึง

นอกจากนี้ ซากุระ มักจะเป็นชื่อของผู้หญิงชาวญี่ปุ่น

ชื่อบุคคลที่มีอยู่จริง
ชื่อตัวละครในการ์ตูนญี่ปุ่น หรือวิดีโอเกม (นามสกุลนำหน้า)