ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน

ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน (เปอร์เซีย: سرود شاهنشاهی ایران‎) เป็นชื่อของเพลงชาติของประเทศอิหร่าน (เปอร์เซีย) ในสมัยของราชวงศ์ปาห์ลาวี เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1933 และยกเลิกไปเมื่อเกิดการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน เมื่อ ค.ศ. 1979 ทำนองโดยโมฮัมหมัด ฮาสซิม อัสฟาร์ (Mohamad Haschim Afsar) บทร้องโดย ร้อยโทดาวูด นาจมิ โมฮัดดัม (Lieut. Davood Najmi Moghaddam) เนื้อหาของเพลงโดยรวมเป็นสรรเสริญถึงความกล้าหาญของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ปาห์ลาวี

เปอร์เซีย: سرود شاهنشاهی ایران
ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน
Imperial Anthem of Iran.gif
สกอร์เพลง ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน
เนื้อร้องดาวูด นาจมิ โมฮัดดัม
ทำนองโมฮัมหมัด ฮาสซิม อัสฟาร์
รับไปใช้ค.ศ. 1933
เลิกใช้ค.ศ. 1979
ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เนื้อร้องแก้ไข

ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน
ภาษาเปอร์เซีย อักษรอาหรับ เขียนด้วยอักษรโรมัน คำแปล
บทที่ 1 (เพลงสรรเสริญพระบารมี)
شاهنشاه ما زنده بادا
پايد کشور به فرش جاودان
کز پهلوی شـد ملک ایران
صد ره بهتر زعهد باستان‏
از دشمنان بودی پریشان
در سايه اش آسوده ایران
ايرانیان پيوسته شادان
همواره يزدان بود او را نگهبان
Šâhanšâhe mâ zende bâdâ
Pâyad kešvar be faraš jâvedân
Kaz Pahlavi šod molke Irân
Sad rah behtar ze ahde bâsetân
Az došmanân budi parišân
Dar sâye aš âsude Irân
Irâniyân peyvaste šâdân
Hamvâre Yazdân bovad urâ negahbân.
ขอองค์ราชาแห่งปวงราชัญของเราทรงพระเจริญ
และขอให้ความรุ่งโรจน์ของพระองค์ทำให้ดินแดนเราเป็นนิจนิรันดร์
เพราะราชวงศ์ปาห์ลาวีได้อุ้มชูอิหร่าน
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันทวี
แม้นครั้งหนึ่งจะเคยถูกคุกคามโดยความพิโรธของเหล่าปัจจามิตร
บัดนี้สันติภาพได้บังเกิดภายใต้การอภิบาลของพระองค์
เราชาวอิหร่าน จักปรีดาไปชั่วกาลนาน
โอ้ ขอพระเป็นเจ้าโปรดคุ้มครองพระองค์ นับแต่บัดนี้และตราบชั่วนิรันดร์
บทที่ 2 (เพลงสรรเสริญธงชาติ)
ای پرچم خورشید ایران
پرتو افکن بر روی این جهان
یاد آور از آن روزگاری
کسود از برق تیغت بر کران
در سایه ات جان می فشانیم
از دشمنان جان می ستانیم
ما وارث ملک کیانیم
همیشه خواهیم وطن را از دل و جان
Ey parcame xoršide Irân
Partow afkan be ruye in jahân
Yâd âvar az ân ruzegâri
Kâsud az barqe tiqat har karân
Dar sâye at jân mifešânim
Az došmanân jân misetânim
Mâ vârese molke kiyânim
Hamiše xâhim vatan râ az del va jân.
โอ ดวงตะวันผู้ทอแสงเหนือธงอิหร่าน
สาดแสงเหนือนานาประเทศอย่างแรงกลัและเท่าเทียม
วันเหล่านั้นยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเรา
เมื่อใบดาบอันทอประกายของเจ้านำพาสันติสุขไปทั่วทุกดินแดน
เรายอมถวายชีวิตให้แก่ร่มเงาอันอ่อนโยนของเจ้า
และจักพรากชีวิตของเหล่ามวลไพรี
เราคือทายาทแห่งวงศ์คายานิด
โอ้ ปฐพีผู้เป็นที่รักยิ่ง ทั่วทั้งมวลของเจ้าคือเรา
บทที่ 3 (เพลงชาติ)
بودیم و هستیم پیرو حق
جز حق هرگز نخواهیم از جهان
با شاه پرستی مملکت را
داریم از دست دشمن در امان
ما پیرو کردار نیکیم
روشندل از پندار نیکیم
رخشنده از گفتار نیکیم
شده زین فضائل بلند آواز ایران
Budim va hastim peyrove haq
Joz haq hargez naxâhim az jahân
Bâ šahparasti mamlekat râ
Dârim az daste došman dar amân
Mâ peyrove kerdâre nikim
Rowšandel az pendâre nikim
Raxšande az goftâre nikim
Šod zin fazâ'el bolandâvâze Irân.
ด้วยครรลอง เราเป็นและยังคงเป็นผู้มีชัย
ความถูกต้องคือสิ่งที่เราเรียกร้อง
ด้วยคำอธิฐานขององค์ราชา
เราจักปกปักษ์แดนเราจากเหล่าศัตรู
"ความประพฤติดี" คือหลักข้อแรกของเรา
"ปัญญาดี" คือแสงสว่างนำทางจิตและความคิดของเรา
และผ่านทาง "วาทะดี" จักลุกโซติช่วงนับแต่บัดนี้และตลอดกาล
นั้นคือรัศมีแห่งอิหร่านที่จักขจรไปอย่างกว้างไกล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข