ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน

ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน (เปอร์เซีย: سرود شاهنشاهی ایران‎) เป็นชื่อของเพลงชาติของประเทศอิหร่าน (เปอร์เซีย) ในสมัยของราชวงศ์ปาห์ลาวี เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1933 และยกเลิกไปเมื่อเกิดการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน เมื่อ ค.ศ. 1979 ทำนองโดยโมฮัมหมัด ฮาสซิม อัสฟาร์ (Mohamad Haschim Afsar) บทร้องโดย ร้อยโทดาวูด นาจมิ โมฮัดดัม (Lieut. Davood Najmi Moghaddam) เนื้อหาของเพลงโดยรวมเป็นสรรเสริญถึงความกล้าหาญของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ปาห์ลาวี

เปอร์เซีย: سرود شاهنشاهی ایران
ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน
Imperial Anthem of Iran.gif
สกอร์เพลง ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน
เนื้อร้องดาวูด นาจมิ โมฮัดดัม
ทำนองโมฮัมหมัด ฮาสซิม อัสฟาร์
รับไปใช้ค.ศ. 1933
เลิกใช้ค.ศ. 1979
ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เนื้อร้องแก้ไข

ซอรูเด ชาฮันชาฮี อีราน
ภาษาเปอร์เซีย อักษรอาหรับ เขียนด้วยอักษรโรมัน คำแปล
บทที่ 1 (เพลงสรรเสริญพระบารมี)
شاهنشاه ما زنده بادا
پايد کشور به فرش جاودان
کز پهلوی شـد ملک ایران
صد ره بهتر زعهد باستان‏
از دشمنان بودی پریشان
در سايه اش آسوده ایران
ايرانیان پيوسته شادان
همواره يزدان بود او را نگهبان
Šâhanšâhe mâ zende bâdâ
Pâyad kešvar be faraš jâvedân
Kaz Pahlavi šod molke Irân
Sad rah behtar ze ahde bâsetân
Az došmanân budi parišân
Dar sâye aš âsude Irân
Irâniyân peyvaste šâdân
Hamvâre Yazdân bovad urâ negahbân.
Long live our King of Kings
And may his glory make immortal our land
For Pahlavi improved Iran
A hundredfold from where it once used to stand
Though once beset by the foemen's rage
Now it has peace in his keeping sure
We of Iran, rejoice in every age
Oh, may God protect him both now and evermore
บทที่ 2 (เพลงสรรเสริญธงชาติ)
ای پرچم خورشید ایران
پرتو افکن بر روی این جهان
یاد آور از آن روزگاری
کسود از برق تیغت بر کران
در سایه ات جان می فشانیم
از دشمنان جان می ستانیم
ما وارث ملک کیانیم
همیشه خواهیم وطن را از دل و جان
Ey parcame xoršide Irân
Partow afkan be ruye in jahân
Yâd âvar az ân ruzegâri
Kâsud az barqe tiqat har karân
Dar sâye at jân mifešânim
Az došmanân jân misetânim
Mâ vârese molke kiyânim
Hamiše xâhim vatan râ az del va jân.
Oh, Sun that shines on Iran's banner,
Shed upon each nation rays strong and fair.
Those days keep in our recollection
When thy flashing sword brought peace everywhere.
We give our lives in thy shade benign,
And take the lives of each enemy.
We are the heirs of Kianis' line;
Oh, beloved land, ever wholly thine are we.
บทที่ 3 (เพลงชาติ)
بودیم و هستیم پیرو حق
جز حق هرگز نخواهیم از جهان
با شاه پرستی مملکت را
داریم از دست دشمن در امان
ما پیرو کردار نیکیم
روشندل از پندار نیکیم
رخشنده از گفتار نیکیم
شده زین فضائل بلند آواز ایران
Budim va hastim peyrove haq
Joz haq hargez naxâhim az jahân
Bâ šahparasti mamlekat râ
Dârim az daste došman dar amân
Mâ peyrove kerdâre nikim
Rowšandel az pendâre nikim
Raxšande az goftâre nikim
Šod zin fazâ'el bolandâvâze Irân.
Of Right we've been and still are champions.
What is right is all we ever demand.
Through worship of the King, we ever
From the enemy will guard this our land.
"Good Deeds" the first virtue of our call,
"Good Thoughts" the light our hearts and minds to guide,
And through "Good Speech" shining, one and all,
This is Iran's fame that will echo far and wide.

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข