ซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติ

ซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเกี่ยวกับการสร้างภาพสามมิติ ทั้งนี้ขั้นตอนของงานดังกล่าวอาจแบ่งหรือแตกแขนงออกได้หลายลำดับขั้น (pipeline) และอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่นการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีขั้นตอนแตกต่างจากการสร้างภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้ในแต่ละขั้นตอนอาจเป็นคนละตัวหรือตัวเดียวกัน อาจเป็นโปรแกรมจากภายนอก หรืออาจพัฒนาขึ้นเป็นการภายในสตูดิโอนั้นๆก็ได้

ซอฟต์แวร์สามมิติรายใหญ่

แก้
ชื่อซอฟต์แวร์ (เจ้าของ/ผู้ผลิต)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเร็นเดอร์ภาพ

แก้

เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อการเร็นเดอร์ภาพ และไม่ต้องมีส่วนสำหรับสร้างแบบจำลองในตัว