ซองที่ระลึก

ซองที่ระลึก (อังกฤษ: souvenir cover) เป็นซองจดหมายที่จัดทำขึ้นโดยไปรษณีย์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ที่ไม่สำคัญพอที่จะจัดพิมพ์แสตมป์ จำหน่ายให้นักสะสมแสตมป์ โดยบนซองจะมีภาพที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่จัดทำ แบ่งตามรูปแบบของซองได้ดังนี้

  • เป็นซองเปล่า ๆ ไม่ติดแสตมป์
  • เป็นซองเปล่าไม่ติดแสตมป์ แต่มีตราประทับวันแรกจำหน่ายประทับบนซอง
  • เป็นซองติดแสตมป์ และประทับตราวันแรกจำหน่าย อาจเป็น ซองประทับนอก คือประทับตรานอกดวงแสตมป์ และ ซองประทับใน คือประทับตราบนดวงแสตมป์ โดยแสตมป์ที่นำมาติดคัดจากแสตมป์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่มีความสัมพันธ์กับซอง

ซองที่ระลึกของไทย เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2510 ชุดแรกสุดคือชุด ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 วันแรกจำหน่าย 9 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ปัจจุบันซองที่ระลึกที่จัดทำจะเป็นแบบที่ติดแสตมป์และประทับตราแบบซองประทับใน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข