พระเจ้าซงแจ็นกัมโป

(เปลี่ยนทางจาก ซงแจ็นกัมโป)

พระเจ้าซงแจ็นกัมโป (ทิเบต: སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་, ไวลี: srong btsan sgam po, พินอินทิเบต: Songzän Gambo) เป็นกษัตริย์ทิเบตระหว่าง พ.ศ. 1163 - 1193 เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของทิเบตที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจน ทรงครองราชย์ในสมัยที่ทิเบตเรืองอำนาจทางทหาร ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์แห่งจีนและเนปาล โดยอภิเษกกับเจ้าหญิงภริคุติ ราชธิดาของพระเจ้าอังศุวรมันแห่งเนปาล และเจ้าหญิงเหวินเฉิง (文成公主, མུན་ཅང་ཀོང་ཅོའི) ราชธิดาของพระเจ้าถังไท่จง กษัตริย์จีน พระชายาทั้งสององค์นี้นับถือพุทธศาสนา และได้นำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในทิเบต

พระเจ้าซงแจ็นกัมโป
ทิเบต

พระเจ้าซงแจ็นกัมโป
ครองราชย์ พ.ศ. 1163 - 1193
งานสำคัญ นำศาสนาพุทธเข้าสู่ทิเบต
หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ทิเบต
พระเจ้าซงแจ็น กัมโป (กลาง), เจ้าหญิงเหวินเฉิง (ขวา) และเจ้าหญิงภริคุติ(ซ้าย)

พระเจ้าซงแจ็นกัมโป ได้ส่งเสนาบดีของพระองค์คือ เทินมี สัมโภฏะไปศึกษาศาสนาพุทธในอินเดีย และเมื่อกลับมาเขาก็ได้ประดิษฐ์อักษรทิเบตและเขียนไวยากรณ์ภาษาทิเบต ส่งผลให้มีการแปลคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเป็นภาษาทิเบต นอกจากนี้ พระองค์ได้วางระเบียบปฏิบัติ 16 ข้อ ที่ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของทิเบต และย้ายเมืองหลวงจากยาร์ลุงไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ลาซ่า

อ้างอิง

แก้
  • ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต. กทม. : ศูนย์ไทยธิเบต, 2538.