ช่อดอก เป็นกลุ่มของดอกไม้ที่จัดเรียงอยู่บนก้านหลักหรือที่ซับซ้อนกว่านั้น การจัดดอกไม้บนช่อดอกมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในรูปแบบ ธรรมชาติของปล้อง และการจัดเรียงของใบไม้ในข้อ (phyllotaxis) เช่นเดียวกับความแตกต่างกันในสัดส่วน การบีบอัด ความป่อง และการลดลงของแกนหลักและแกนรอง ช่อดอกยังสามารถเรียกได้ว่าเป็นส่วนสืบพันธุ์ของพืชที่มีกลุ่มของดอกไม้ในรูปแบบเฉพาะตัว

Aloe hereroensis, แสดงให้เห็นถึงช่อดอกกับก้านดอก

ก้านที่ถือช่อดอกทั้งหมดเรียกว่าก้านดอก (peduncle) และแกนหลักที่ถือดอกไม้หรือกิ่งก้านอีกมากมายภายในช่อดอกเรียกว่าแกนกลาง (rachis) ก้านของดอกแต่ละดอกเรียกว่าก้านดอกย่อย (pedicel) ดอกไม้ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่อดอกจะเรียกว่าดอกไม้โดดเดี่ยว (solitary flower) และก้านของมันก็จะเรียกว่าก้านดอก (peduncle) ดอกไม้ใด ๆ ในช่อดอกอาจถูกเรียกว่าดอกย่อย (floret) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดอกไม้แต่ละดอกมีขนาดเล็กและเกิดขึ้นในกลุ่มคับเช่นใน pseudanthium (ดอกไม้ที่เห็นเหมือนดอกเดียวแต่ความจริงเกิดจากการรวมกันของหลายดอกขนาดเล็กเช่นในทานตะวัน) ระยะของช่อดอกเมื่อแต่ละดอกกลายเป็นผลไม้เป็นเรียกว่า infructescence ช่อดอกอาจจะมีการจัดเรียงแบบง่าย (single) หรือซับซ้อน (panicle) แกนกลางอาจเป็นหนึ่งในหลายประเภท เช่น single composite umbel spike หรือ raceme

ตัวอย่างการจัดเรียงของดอกไม้ แก้