เอบีซี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ช่องเอบีซี)

ABC เป็นอักษรสามตัวแรกของอักษรละติน (รวมไปถึงอักษรอังกฤษด้วย) และยังอาจหมายถึง

การบันเทิง

แก้

การคอมพิวเตอร์

แก้

สื่อวิทยุโทรทัศน์

แก้