ช็อง ยัก-ย็อง (เกาหลี정약용; ค.ศ. 1762–1836) เป็นนักปฐพีวิทยา ปราชญ์ และกวีชาวเกาหลี เขาเป็นหนึ่งในนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงปลายยุคโชซ็อน เขียนหนังสือที่มีอิทธิพลอย่างสูงเกี่ยวกับปรัชญา วิทยาศาสตร์ และทฤษฎีของรัฐบาล มีตำแหน่งที่สำคัญ และได้รับการยกย่องว่าเป็นกวี เขาเป็นคนสนิทของ พระเจ้าช็องโจ (ปกครอง 1776-1800)

ช็อง ยัก-ย็อง
เกิด16 มิถุนายน ค.ศ. 1762
경기도
เสียชีวิต22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1836
สัญชาติเกาหลี
อาชีพขุนนาง

ช็องเกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1762 ในเมือง กวางจู จังหวัดคยองกี และเสียชีวิตในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2379 ที่นั่นด้วย เขาถูกเนรเทศอยู่ในเทศมณฑลคังจิน จังหวัดช็อลลาใต้ 18 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1801 ถึง ค.ศ. 1818 เนื่องจากเป็นสมาชิกของกลุ่ม ฝ่ายใต้ (นัมอิน) และเพราะความเชื่อคาทอลิกของพี่ชายของเขาด้วย ชาวคาทอลิกในเกาหลีบางครั้งอ้างว่าจองได้รับบัพติศมาด้วยชื่อยอห์น บัพติศมา แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ เขามาจาก ตระกูลช็องแห่งนาจู

อ้างอิง

แก้