ชูวิทย์ จิตรสกุล

นายชูวิทย์ จิตรสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ 2 สมัย[2]

ชูวิทย์ จิตรสกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 ตุลาคม พ.ศ. 2480 (84 ปี)[1]
พรรคการเมือง พรรคเอกภาพ

ประวัติแก้ไข

ชูวิทย์ จิตรสกุล เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษา บัญชีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[3]

การทำงานแก้ไข

ชูวิทย์ ได้ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่จังหวัดแพร่[4][2]

การเมืองแก้ไข

ชูวิทย์ ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2531 โดยเป็นการเลือกตั้งซ่อม สังกัดพรรครวมไทย[2] และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 2 ครั้ง (สังกัดนายณรงค์ วงศ์วรรณ)[5]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ชูวิทย์ จิตรสกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2531 สังกัดพรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดแพร่ สังกัดพรรครวมไทย (พ.ศ. 2529) → พรรคเอกภาพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ดวงวันเกิดนักการเมือง
  2. 2.0 2.1 2.2 สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ กรุงเทพ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  3. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2532. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2532
  4. ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า
  5. ข้อมูลนักการเมือง
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์