สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง

(เปลี่ยนทางจาก ชุมทางเขาชุมทอง)

สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง เป็นสถานีรถไฟระดับ 3 ของทางรถไฟสายใต้ ตั้งอยู่ที่ทางหลวงสาย 4018 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายใต้แห่งที่ห้า ถัดมาจากสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก สถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ และสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

ชุมทางเขาชุมทอง

Khao Chum Thong Junction
สถานีรถไฟระดับ 3
ป้ายสถานี
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งทางหลวงหมายเลข 4018 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด8°08′52″N 99°52′56″E / 8.14786°N 99.88220°E / 8.14786; 99.88220
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
สาย
  สายใต้ – สายนครศรีธรรมราช
ชานชาลา2
ราง6
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี4300 (ชท.)
ประเภทชั้น 2
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการตุลาคม พ.ศ. 2457; 109 ปีที่แล้ว (2457-10)
ชื่อเดิมสามแยกนคร
การเชื่อมต่อ
สถานีก่อนหน้า การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีต่อไป
ร่อนพิบูลย์ สายใต้ ควนหนองคว้า
มุ่งหน้า สุไหงโก-ลก
สายใต้
สายนครศรีธรรมราช
บ้านเกยเชน
ชุมทางเขาชุมทอง
Khao Chum Thong Junction
กิโลเมตรที่ 781.01
บ้านทุ่งหล่อ
Ban Thung Lo
+18.58 กม.
ร่อนพิบูลย์
Ron Phibun
–4.68 กม.
ควนหนองคว้า
Khuan Nong Khwa
+8.37 กม.
ดูเพิ่ม: รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้
ที่ตั้ง
แผนที่

สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง เดิมเรียกว่า"สถานีสามแยกนคร" แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยให้กรมรถไฟ แก้ไขชื่อเป็นสถานีเขาชุมทองเมื่อ พ.ศ. 2460 แต่ก่อนสถานีชุมทางเขาชุมทอง เป็นจุดเติมน้ำ และฟืนสำหรับรถจักรไอน้ำ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป รถจักรดีเซลเข้ามาแทนที่รถจักรไอน้ำ เมื่อปี พ.ศ. 2525 จึงได้ถอดถอนถังน้ำออกไป

สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง เป็นสถานีรถไฟที่ขบวนรถไฟซึ่งมีต้นทางและปลายทางที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชทุกขบวนที่จะเข้าทางแยกสายนครศรีธรรมราชต้องจอด รวมไปถึงขบวนรถท้องถิ่นทุกขบวน และรถเร็วบางขบวนได้มีการจอดที่สถานีรถไฟแห่งนี้ด้วย ซึ่งสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทางรถไฟสายชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช มีระยะทาง 35 กิโลเมตร

ตารางเดินรถ แก้

 
ทางรถไฟที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุด คือ ทางรถไฟสายชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช มีระยะทาง 35 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสำหรับขบวนรถที่เดินทางไปและเดินทางมาจากสถานีนครศรีธรรมราช
เที่ยวขึ้น(ไปทางนครศรีธรรมราชและหาดใหญ่)
ประเภทขบวนรถ เลขขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางเขาชุมทอง ปลายทาง
สถานี เวลาออก ถึง ออก สถานี เวลาถึง
เร็ว 169 กรุงเทพ 15.45 5 0 ยะลา 11.20
ท้องถิ่น 451 นครศรีธรรมราช 06.00 06.50 07.00 สุไหงโก-ลก 14.50
เร็ว 173 กรุงเทพ 17.35 09.08 09.09 นครศรีธรรมราช 09.55
ท้องถิ่น 447 สุราษฎร์ธานี 06.20 09.18 09.19 สุไหงโก-ลก 17.35
ด่วน 85 กรุงเทพ 19.30 10.09 10.10 นครศรีธรรมราช 10.55
ท้องถิ่น 445 ชุมพร 06.30 12.51 12.52 ชุมทางหาดใหญ่ 16.50
เที่ยวล่อง(ไปทางกรุงเทพ)
ประเภทขบวนรถ เลขขบวนรถ ต้นทาง ชุมทางเขาชุมทอง ปลายทาง
สถานี เวลาออก ถึง ออก สถานี เวลาถึง
ท้องถิ่น 446 ชุมทางหาดใหญ่ 06.40 10.14 10.21 ชุมพร 16.30
456 ยะลา 06.35 12.48 13.00 นครศรีธรรมราช 13.55
เร็ว 174 นครศรีธรรมราช 13.00 13.43 13.44 กรุงเทพ 05.10
ท้องถิ่น 448 สุไหงโก-ลก 06.30 14.35 14.36 สุราษฎร์ธานี 17.55
ด่วน 86 นครศรีธรรมราช 15.00 15.37 15.38 กรุงเทพ 06.35
ท้องถิ่น 452 สุไหงโก-ลก 09.00 17.07 17.17 นครศรีธรรมราช 18.05
เร็ว 170 ยะลา 12.35 17.27 17.28 กรุงเทพ 09.00
หมายเหตุ
  1. ขบวนรถไฟที่จอดที่สถานีชุมทางเขาชุมทองเพื่อการโดยสาร ได้แก่ ขบวนรถเร็วที่ 169/170 และ 173/174 ขบวนรถด่วนที่ 85/86 และขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 และ 447/448
  2. ขบวนรถไฟที่จอดที่สถานีชุมทางเขาชุมทองเพื่อการโดยสารและเพื่อการเปลี่ยนทิศทางของขบวนรถ ได้แก่ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก เดินทางมาจากสถานีนครศรีธรรมราช (หัวขบวนหันไปทางทิศเหนือ) เมื่อถึงสถานีชุมทางเขาชุมทองแล้ว ทำการเปลี่ยนทิศทางของขบวนรถ (หัวขบวนหันไปทางทิศใต้) แล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานีสุไหงโก-ลก

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 นครศรีธรรมราช - ยะลา เดินทางมาจากสถานีนครศรีธรรมราช (หัวขบวนหันไปทางทิศเหนือ) เมื่อถึงสถานีชุมทางเขาชุมทองแล้ว ทำการเปลี่ยนทิศทางของขบวนรถ (หัวขบวนหันไปทางทิศใต้) แล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานียะลา

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโก-ลก - นครศรีธรรมราช เดินทางมาจากสถานีสุไหงโก-ลก (หัวขบวนหันไปทางทิศเหนือ) เมื่อถึงสถานีชุมทางเขาชุมทองแล้ว ทำการเปลี่ยนทิศทางของขบวนรถ (หัวขบวนหันไปทางทิศใต้) แล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานีนครศรีธรรมราช

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 ยะลา - นครศรีธรรมราช เดินทางมาจากสถานียะลา (หัวขบวนหันไปทางทิศเหนือ) เมื่อถึงสถานีชุมทางเขาชุมทองแล้ว ทำการเปลี่ยนทิศทางของขบวนรถ (หัวขบวนหันไปทางทิศใต้) แล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานีนครศรีธรรมราช

แผนผังสถานี แก้

ระดับถนน วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่จอดรถจักรยานยนต์ของพนักงาน ที่จอดรถของผู้มาใช้บริการ
พื้นที่ขายบัตรโดยสาร

ชานชาลารถไฟทางไกลสายใต้

ที่พักคอยสำหรับผู้โดยสาร,ทางเข้า-ออก,ห้องขายบัตรโดยสาร,ร้านค้า
ชานชาลาด้านข้าง, รถไฟเที่ยวขึ้น ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย รถไฟเที่ยวล่อง ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 1 รถไฟเที่ยวขึ้น มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ

รถไฟเที่ยวล่อง มาจาก สถานีรถไฟบ้านทุ่งหล่อ และ ควนหนองคว้า

ชานชาลารถไฟทางไกลสายใต้
ชานชาลาเกาะกลาง, รถไฟเที่ยวขึ้น ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย รถไฟเที่ยวล่อง ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 2 รถไฟเที่ยวขึ้น มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ

รถไฟเที่ยวล่อง มาจาก สถานีรถไฟควนหนองคว้า

หอสัญญาณ ย่านสถานี ที่ทำการแขวงบำรุงทางเขาชุมทอง

อ้างอิง แก้