ชุมทางรถไฟผี ออกฉายเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 กำกับและเขียนบทภาพยนตร์โดย สุขุม เมธาวนิช

ชุมทางรถไฟผี
Train of the Dead
กำกับสุขุม เมธาวนิช
เขียนสุขุม เมธาวนิช
นำแสดงเขตต์ ฐานทัพ
สาวิกา ไชยเดช
สุระ ธีระกล
เฉลิมพล ทิฆัมพรธีระวงศ์
ญริชฎา วัธนงวงส์ศิริ
ภูมิใจ ตั้งสง่า
วรฐก์ ปิฏกานนท์
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์
ชาลี ยอดชาย
จำหน่าย/เผยแพร่พระนครฟิล์ม
ฉาย10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ภาษาไทย
ข้อมูลจาก IMDb
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข