ชื่อยาที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย

ชื่อยาที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย (อังกฤษ: Australian Approved Name หรือ AAN) เป็นชื่อเรียกหมวดเภสัชภัณฑ์ที่จัดตั้งโดย TGA เพื่อใช้ในประเทศออสเตรเลีย[1] เมื่อปลาย พ.ศ. 2559 TGA ได้เปลี่ยนชื่อเภสัชภัณฑ์หลายอย่างให้ตรงกับ INN หรือชื่อเรียกอื่น เช่นตามแบบ USAN หากไม่มีใน INN (ตัวอย่างเช่น asparaginase)[2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้่างอิงแก้ไข

  1. "TGA approved terminology for medicines". Therapeutic Goods Administration. 12 November 2012. สืบค้นเมื่อ 14 February 2014.
  2. "Updating medicine ingredient names - list of affected ingredients". Therapeutic Goods Administration. 28 November 2016. สืบค้นเมื่อ 8 August 2017.