หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร)

(เปลี่ยนทางจาก ชื่น วิจิตรเนตร)

หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 18 ของไทย[1] ต้นตระกูล "นรัตถรักษา"[2]

ประวัติแก้ไข

หลวงนรัตถรักษา เป็นชาวจังหวัดพิจิตร อดีตเคยรับราชการในตําแหน่งข้าหลวงจังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งแก้ไข

  • พ.ศ. 2480 ดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดพิจิตร
  • พ.ศ. 2484-2486 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
  • พ.ศ. 2487-2489 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

งานการเมืองแก้ไข

หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวง ในรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490

อ้างอิงแก้ไข