ชื่นรัก (ภาพยนตร์)

บทความนี้เกี่ยวกับภาพยนตร์ของ หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย สำหรับเพลง ดูที่ ชื่นรัก (เพลง)
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ชื่นรัก (แก้ความกำกวม)

ชื่นรัก ภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติก ดราม่า จากฝีพระหัตถ์ของ หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย หรือท่านทิพย์ที่ออกฉายเมื่อ พ.ศ. 2522 นำแสดงโดย เศรษฐา ศิระฉายา และ อรัญญา นามวงศ์ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ส่งผลให้คู่พระ-นางในจออย่าง เศรษฐา-อรัญญา กลายเป็นคู่ชีวิตนอกจอมาจนถึงปัจจุบันโดยที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากที่ท่านทิพย์โปรดเพลงชื่นรัก​ของวง ดิอิมพอสซิเบิ้ล จึงได้นำเนื้อหาของเพลงมานิพนธ์เป็นบทภาพยนตร์และได้นำเพลงชื่นรักมาเป็นเพลงเอกในภาพยนตร์พร้อมกับได้ เศรษฐา ศิระฉายา ซึ่งเป็นต้นฉบับของเพลงนี้มานำแสดง

ชื่นรัก
กำกับหม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย
เขียนบทหม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย
นักแสดงนำเศรษฐา ศิระฉายา
อรัญญา นามวงศ์
วันฉายพ.ศ. 2522

นักแสดงแก้ไข