ชื่นชีวานาวี เป็นนวนิยายของ กาญจนา นาคนันทน์ ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แล้วหลายครั้ง โดยถูกนำมาสร้างครั้งแรกในรูปแบบภาพยนตร์ 35 มม. ในปี พ.ศ. 2520 นำแสดงโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร, มยุรา ธนะบุตร และต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์อีก 4 ครั้ง ทางช่อง 5 ในปี พ.ศ. 2523 ทางช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2535, พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554

ชื่นชีวานาวี
ประเภทละครโทรทัศน์
เขียนโดยบทประพันธ์
กาญจนา นาคนันทน์
แสดงนำภาพยนตร์ พ.ศ. 2520
ไพโรจน์ สังวริบุตร
มยุรา ธนะบุตร
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2523
นิรุตต์ ศิริจรรยา
ปนัดดา โกมารทัต
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2535
ทูน หิรัญทรัพย์
จริยา สรณคม
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2542
สมชาย เข็มกลัด
ชลิตา เฟื่องอารมย์
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2554
เกียรติกมล ล่าทา
หยาดทิพย์ ราชปาล
ผู้ประพันธ์ดนตรีแก่นเรื่องพ.ศ. 2535
น่านน้ำนาวี - ทูน หิรัญทรัพย์, จริยา สรณคม
พ.ศ. 2542
รักกันเลยดีกว่า - ปกรณ์ ปานเจริญ, กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์
ไม่สายไปใช่ไหม - นภัสสร บุรณศิริ
พ.ศ. 2554
พูดก่อนได้ก่อน - เกียรติกมล ล่าทา
อย่าเยอะ - มนัญญา ลิ่มเสถียร
ภาษาต้นฉบับภาษาไทย
การผลิต
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ออกอากาศ
เครือข่ายช่อง 5 (พ.ศ. 2523)
ช่อง 3 (พ.ศ. 2535, พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2554)

รายชื่อนักแสดงและการสร้าง แก้

ปี พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2554
รูปแบบ ภาพยนตร์ 35 มม. ละคร ช่อง 5 ละคร ช่อง 3 ละคร ช่อง 3 ละคร ช่อง 3
ผู้สร้าง สหมงคลฟิล์ม รัศมีดาวการละคอน แบ๊คสเตท กรุ๊ป ชาโดว์ (อาร์เอส) ควิซ แอนด์ เควส
ผู้กำกับการแสดง พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที สุประวัติ ปัทมสูต อดุลย์ บุญบุตร ปกาสิต กิ่งศักดิ์
บทการแสดง เอื้องอรุณ นันทนา วีระชน พรหมลิขิต
ผู้การนาวิน ไพโรจน์ สังวริบุตร นิรุตต์ ศิริจรรยา ทูน หิรัญทรัพย์ สมชาย เข็มกลัด เกียรติกมล ล่าทา
พีชานิกา (คุณหนูอี๊ด) มยุรา เศวตศิลา ปนัดดา โกมารทัต จริยา สรณะคม ชลิตา เฟื่องอารมณ์ หยาดทิพย์ ราชปาล
หมอเอกชัย เศรษฐา ศิระฉายา คาเมล ซาลวาลา คริสโตเฟอร์ แจ็ค เบญจกุล สรวิชญ์ สุบุญ
พิไลเรขา - - ปรารถนา สัชฌุกร อุบลวรรณ บุญรอด มนัญญา ลิ่มเสถียร
โฉมฉิน - - สาลินี ภักดีผล อรพรรณ ชมดี อภิษฎา เครือคงคา
เอมอร - - - - ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์
สิงหเทพ - พิสัย ศะศิมิตร สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ บริบูรณ์ จันทร์เรือง
แม่เจียม เมตตา รุ่งรัตน์ - จุรี โอศิริ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ
จ่านิล จำรูญ หนวดจิ๋ม - สุประวัติ ปัทมสูต มนตรี เจนอักษร รอง เค้ามูลคดี
แม่เลียบ สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย - จารุวรรณ ปัญโญภาส เดือนเต็ม สาลิตุล ธิติมา สังขพิทักษ์
ผู้การธงรบ​ (ท่านนายพล)​ สมควร กระจ่างศาสตร์ ตรัยเทพ เทวะผลิน สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ สมบัติ เมทะนี ทูน หิรัญทรัพย์
คุณหญิงฉวีวรรณ มารศรี ณ บางช้าง รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง พิศมัย วิไลศักดิ์ วิยะดา อุมารินทร์ ดารัณ ฐิตะกวิน
จ่ายวด โกร่ง กางเกงแดง - รอง เค้ามูลคดี รอง เค้ามูลคดี วีระชัย หัตถ์โกวิท
จ่าขจร ล้อต๊อก - สมควร กระจ่างศาสตร์ สีเทา เด๋อ ดอกสะเดา
พลเวก - - พุฒิพงศ์ พรหมสาขา เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก ยิ่งยง ยอดบัวงาม
โยกเยก - - - - อัครเดช รอดวินิจ

เพลงประกอบละคร แก้

พ.ศ. 2535 แก้

ลำดับชื่อเพลงเนื้อเพลงทำนองขับร้องโดยยาว
1."น่านน้ำนาวี"ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจรชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจรทูน หิรัญทรัพย์, จริยา แอนโฟเน่3:06
ความยาวทั้งหมด:00:00

พ.ศ. 2542 แก้

ลำดับชื่อเพลงเนื้อเพลงทำนองขับร้องโดยยาว
1."รักกันเลยดีกว่า"ณรงค์ สุขสมบทธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ปกรณ์ ปานเจริญ, กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์2:54
2."ไม่สายไปใช่ไหม"ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์นภัสสร บุรณศิริ3:40
ความยาวทั้งหมด:6:38

พ.ศ. 2554 แก้

ลำดับชื่อเพลงเนื้อเพลงทำนองขับร้องโดยยาว
1."พูดก่อนได้ก่อน"  เกียรติกมล ล่าทา3:45
2."อย่าเยอะ"เนติ ผ่องพุทธคุณระวี กังสนารักษ์มนัญญา ลิ่มเสถียร3:04
ความยาวทั้งหมด:6:49

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้