ชินมิษ บุนนาค (ชื่อเล่น: มิษ) นักแสดงชาวไทย สังกัดช่อง7 และข้าราชการพลเรือนประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[1] เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 เป็นบุตรชายคนโตของ พลเอกกรีเมศร์ บุนนาค และคุณหญิงสุนิดา บุนนาค (สกุลเดิม สัมพันธารักษ์) และเป็นหลานชายของสุรเทิน บุนนาค ผู้ใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค พระมาตุจฉาและอดีตนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชินมิษ บุนนาค
เกิด2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 (44 ปี)
ชินมิษ บุนนาค
คู่สมรสอภิสรา ฉวีวงษ์
อาชีพนักแสดง, พิธีกร, นักการเมือง
ปีที่แสดงพ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
ผลงานเด่นขุมทรัพย์แม่น้ำแคว
ใครกำหนด
เมืองดาหลา
7 พระกาฬ
ฟ้าใหม่
วีรบุรุษกองขยะ
บ้านร้อยดอกไม้
สายเลือดแห่งรัก
เหลี่ยมเพชรกะรัต

การสืบสกุลบุนนาค ชั้นที่หนึ่ง เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ลงมาตามลำดับ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค ธิดาของหลวงแก้วอายัติ เเละ ลิ้ม บุนนาค ธิดาท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค มีพี่น้องคือ อุไร อิศรางกูร ณ อยุธยาที่สมรสไปกับเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา (บิดาของพลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ราชสกุลสายพระปฐมบรมราชวงศ์ ต้นราชสกุลคือ สมเด็จพระสัมพันธ์วงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ สำหรับสกุลบุนนาคชั้นที่สี่ ผู้สืบสกุลโดยตรง คือ บุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กับท่านผู้หญิงกลิ่น ได้แก่ เจ้าพระยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ที่สมุหพระกลาโหม ในรัชกาล ที่ ๕ และพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) บุตรของพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) กับเจ้าคุณหญิงเป้า ซึ่งเป็นที่สมุหพระกลาโหมฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ ๕

สกุลบุนนาคสายตรงชั้นที่ห้า มีผู้สืบเชื้อสายคือ บุตรชายของ เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) กับท่านผู้หญิงอ่วม ได้แก่ พระยาประภากรวงศ์ (ชาย บุนนาค) เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) และพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุนนาค) ตามลำดับ แต่พระยาประภากรวงศ์ (ชาย) ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๕ ทายาท สายตรงของสกุลในชั้นนี้จึงได้แก่ เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ในรัชกาลที่ ๕ ส่วนพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) มีบุตรกับคุณหญิงเลื่อน คือ วิเชียร เป็นผู้สืบสกุล ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยามนตรีสุริยวงศ์เช่นเดียวกับปู่และบิดา

ผู้สืบสกุลบุนนาคสายตรงชั้นที่ ๖ ได้แก่ บุตรชายของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) กับท่านผู้หญิง ตลับ คือ พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) และพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) ตามลำดับ พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ ได้เป็นผู้นำของตระกูลนี้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เมื่อท่านบิดาถึงแก่อสัญกรรม

สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำในการสืบสกุลบุนนาคสายตรงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้นั้นเป็นผู้รักษาสมบัติสำหรับสกุลบุนนาค คือ อัฐิเจ้าคุณพระราชพันธุ์ผู้เป็นต้นสกุล ได้แก่ อัฐิของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับเจ้าคุณนวล และสิ่งของบางอย่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวแต่ละพระองค์พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าพระยาฯ อาทิเช่น พระทนต์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งได้พระราชทานให้เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) เก็บรักษาไว้เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์อยู่ สมบัติดังกล่าวนี้รักษามาตั้งแต่ครั้งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงมอบให้เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) รักษาสืบต่อมา เมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรม ก็โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) รักษาสมบัติสำหรับสกุลสืบต่อมา และเมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรม ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) เป็นผู้รักษาสมบัติสำหรับสกุลสืบต่อมาจนถึงแผ่นดินสมัยรัชกาล ที่ ๖

ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้นามสกุลบุนนาคมากมายทั่วประเทศไทย โดยที่บางคนอาจจะไม่รู้จักกันเลยแม้อยู่ในสกุลเดียวกัน มีทั้งผู้ที่สืบเชื้อสายโดยทางตรงและโดยสายสาขา สายบุนนาคในชั้นลงมา ในสมัยรัชกาลที่ห้า ลิ้ม บุนนาค สมรสกับ อิน สุขะศิริวัฒน์ผู้เป็นมหาดเล็กใกล้ชิดถวายงานตำหมากถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สกุลบุนนาคในปัจจุบันชั้นที่เจ็ดเเละเเปด ที่รับราชการเเละช่วยงานราชการ สาธารณประโยชน์ได้เเก่ พ.ต.ท.กนุท (บุนนาค) ชำนาญกิจ

ยสฬิ์ศิวะ อิสรสิงหนาท สืบสายราชนิกูลอิศรางกูร จากอุไร อิศรางกูร ณ อยุธยา สกุลเดิมบุนนาค มีศักดิ์เป็นเหลนท่านผู้หญิงกลิ่น บุนนาค เเละ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขณะนี้เป็นคณะทำงานด้านการฝึกอบรมข้าราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม [2]

ชินมิษ บุนนาค จบการศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาดจากประเทศอังกฤษ

ด้านชีวิตครอบครัว เข้าพิธีหมั้นกับ อภิสรา ฉวีวงษ์ ดารา นักแสดง ไปเมื่อกลางปี พ.ศ. 2553และเพิ่งเข้าพิธีมงคลสมรส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2556 [3]

ผลงานการแสดงแก้ไข

ละครแก้ไข

ผลงานอื่นๆแก้ไข

  • ถ่ายแบบนิตยสารฉบับต่าง ๆ อาทิ อิมเมจ, ดิฉัน, พลอยแกมเพชร, แพรว

อ้างอิงแก้ไข

  1. [http://www.firstroyalfactory.org/admin/upload/file/12227076158165377.doc รายงานการประชุม โครงการฟื้นฟูและพัฒนาโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง)]
  2. จากเว็บไซต์สายสกุลบุนนาค
  3. ชินมิษ อุ๋ม หมั้นแล้ว รอฤกษ์พระราชทาน