ชำนาญ จันทร์เรือง

นายชำนาญ จันทร์เรือง อดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกคณะก้าวหน้า,สมาชิกกลุ่มรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน(ASEAN Parliamentarians for Human Rights – APHR),Member of the Business and Human Rights Working Group –APHR,Member of  the Climate Change and Human Rights Working Group – APHR,Member of Transitional Justice Asia Network ,Member of Thailand Transitional Justice Working Group(TJ Thailand),สมาชิกตลอดชีพสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์(Life Member of The Siam Society Under Royal Patronage),ประธานเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น(President of The Peaceful Homeland Network) และประธานชมรมคนรักไวน์เชียงใหม่(Chiang Mai Wine Lovers Club)

ชำนาญ จันทร์เรือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (62 ปี)
พรรคการเมือง พรรคอนาคตใหม่

อาจารย์ชำนาญเป็นอาจารย์พิเศษด้านการเมืองและกฎหมาย ในเวลาเดียวกันก็เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่มุ่งมั่นในหลักการเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นอดีตประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อีกด้วย

สิ่งที่ทำให้ชำนาญเป็นที่รู้จักอีกอย่างก็คืองานบทความเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง กฎหมาย และประเด็นสิทธิ์ ซึ่งเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องยาวนาน เขายังเคยเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - เครือข่ายวิชาการและเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเสมอหน้า

ปัจจุบันชำนาญยังเป็นคณะทำงานความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) รวมทั้งยังเป็นพยานในหลายคดีที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารปี 2557 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยแห่งมหาวิทยาลัยกอเทนเบิร์ก สวีเดน (University of Gothenburg) และอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาถูกพูดถึงในวงกว้าง นั่นก็คือการเป็นผู้ยกร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ซึ่งกลายเป็นต้นแบบจังหวัดจัดการตนเองที่แพร่หลายไปกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ยืนยันหลักการกระจายอำนาจ ลดสิ่งที่เรียกว่าราชการรวมศูนย์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม