โท้

(เปลี่ยนทางจาก ชาวโท้)

โท้ (เวียดนาม: Người Thổ) บางครั้งก็ถูกเรียกว่า แกว, มอน, โฮ,ไทปูง บ้าง และเป็นกลุ่มชนที่จีนเรียกว่า "ตูเยน" เป็นกลุ่มชนที่เดิมมีจำนวนมากที่สุดใน เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ยิ่งเป็นกวางสีตอนใต้ มีจำนวนถึงร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด โดยประชากรโท้ใน ค.ศ. 2019 มี 91,430 คน[1] ส่วนคำว่า "โท้" นั้น แปลว่า ดิน เนื่องจากชาวโท้สันทัดในการทำเกษตร

โท้
ประชากรทั้งหมด
91,430 คน (2019)[1]
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม (จังหวัดเหงะอาน) ธงของประเทศลาว ลาว (แขวงบอลิคำไซและแขวงคำม่วน)
ภาษา
โท้กลุ่มภาษาเวียตติกเวียดนาม
ศาสนา
พุทธวิญญาณนิยม

โท้ ซึ่งอยู่ทางใต้ลำน้ำแคร์ (ซงเกี๋ยม) ซึ่งอยู่ภายใต้ญวนโดยเฉพาะ (ส่วนทางตอนเหนือ เรียกตัวเองว่า "ไท") ซึ่งเดิมสองกลุ่มชนนี้เป็นพวกเดียวกันมาแต่เดิม มีลักษณะสำคัญที่เหมือนๆกัน แต่ต่อมาผิดแผกไปเพราะได้รับอิทธิพลของผู้ปกครอง โท้กับไทเป็นเครือญาติใกล้ชิดกัน แต่มีความแตกต่างที่พอจะและเห็นได้ ในขนบธรรมเนียมประเพณี เครื่องแต่งกาย และการครองชีพ ความแตกต่างนี้เกิดจากต่างฝ่ายต่างห่างเหินกัน

ชาวโท้เป็นชาวไทที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก อยู่บ้านที่มีเสาเรือนสูง มีเครื่องแต่งตัวสวยงามผิดกันกันญวน ซึ่งเคยเป็นเจ้านายมาแต่ก่อน

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "Report on Results of the 2019 Census". General Statistics Office of Vietnam. สืบค้นเมื่อ 1 May 2020.
  • Quán Vi Miên. 2013. Văn hóa dân gian: dân tộc Thổ. Hà Nội: Nhà xuất bản văn hóa thông tin.
  • Thi Nhị & Trần Mạnh Cát (1975). "Vài nét về người Thổ ở Nghệ An". In, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thánh phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, 444-455. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.
  • Đặng Nghiêm Vạn & Nguyễn Anh Ngọc (1975). "Vài nét về ba nhóm Đan Lai, Ly Hà va 'Tày Poọng'". In, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thánh phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, 456-471. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.