ชาวอารยัน เป็นชนเผ่าที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเทือกเขาคอเคซัส ปัจจุบันอยู่บริเวณประเทศจอร์เจีย และได้อพยพออกเป็นสามกลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งก็ได้กระจายตัวไปอยู่ในแถวประเทศอินเดียลุ่มแม่น้ำสินธุกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่ม"อินโดอารยัน" อีกกลุ่มหนึ่งกระจายตัวไปทางเปอร์เซียแถวทะเลสาบแคสเปียนกลุ่มนี้เรียกว่า"อินโดอิเรเนียน" และอีกกลุ่มหนึ่งกระจายตัวไปแถวยุโรปแถบกรีซและอิตาลีกลุ่มนี้เรียกว่า"อินโดยูโรเปี้ยน"

ชาวอารยันคาดว่าได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลายอย่างจากอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ชาวอินโดอารยันเป็นผู้วางรากฐานระบบวรรณะในประเทศอินเดียเพื่อปกครองชาวดราวิเดียนที่อาศัยในลุ่มบริเวณแม่น้ำสินธุ สันนิษฐานว่าระบบวรรณะรับอิทธิพลมาจากประมวลกฎหมายฮัมมูราบี ที่แบ่งชนชั้นออกเป็นสามชนชั้น คือ ปกครอง ทั่วไป และทาส