ชาติชาย ศรีวรขาน

ระวังสับสนกับ ไพจิต ศรีวรขาน

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เกิดเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2504 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77, วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39, เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ, ปลัดบัญชีทหารเรือ, เสนาธิการทหารเรือ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 54 และเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12

พลเรือเอก
ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน​ 2564
ก่อนหน้า พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
ถัดไป พลเรือเอก​ สมประสงค์​ นิ​ลสมัย
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม​ 2563 – 30 กันยายน​ 2564
ก่อนหน้า พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (60 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น อุ้ย
รับใช้  ไทย
ยศ RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
บังคับบัญชา กองทัพเรือ

ประวัติแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

พลเรือเอกชาติชายจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่ 97 และต่อมาก็ได้เรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 รุ่นเดียวกับ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก และ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พอจบจากโรงเรียนเตรียมทหาร พลเรือเอกชาติชายก็ได้ไปเรียนต่อโรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77 และพลเรือเอกชาติชายได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย

การรับราชการทหารแก้ไข

พลเรือเอกชาติชายเคยเป็นผู้บังคับการเรือ ต.14 ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเมือง นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำกรุงมาดริด ณ ราชอาณาจักรสเปน เสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ รองปลัดบัญชีทหารเรือ ปลัดบัญชีทหารเรือ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2560 พลเรือเอกชาติชายได้รับแต่งตั้งเป็นรองเสนาธิการทหารเรือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 พลเรือเอกชาติชายได้รับพระราชทานยศ พลเรือเอก และในปี 2562 พลเรือเอกชาติชายได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จนกระทั่งในปี 2563 พลเรือเอกชาติชายได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 54

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๐๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๑๗, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๖๖ ง หน้า ๗๔๓๘, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๖๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๙, ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๒๐๖, ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข