ชัยยุทธ โตสง่า หรือ ป๋อม บอยไทย (10 เมษายน พ.ศ. 2509 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) นักดนตรีไทยเดิมและดนตรีไทยประยุกต์ ผู้ก่อตั้งวงดนตรี BANGKOK XYLOPHONE และวงกำไล เป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2553 จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นบุตรชายของครูสุพจน์ โตสง่า และครูดวงเนตร ดุริยะพันธ์

ชัยยุทธ โตสง่า
ชัยยุทธ โตสง่า ป๋อม บอยไทย
ข้อมูลพื้นฐาน
เกิด10 เมษายน พ.ศ. 2509 กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (53 ปี)
โรงพยาบาลภูมิพล
แนวเพลงดนตรีไทยเดิม/ไทยประยุกต์
อาชีพนักดนตรี
เครื่องดนตรีระนาดเอก, ขับร้อง
ช่วงปีพ.ศ. 2528 - 2562
เว็บไซต์hi5 - POMBOYTHAI B's Profile

ประวัติ แก้

ชัยยุทธเกิดที่กรุงเทพ เริ่มเรียนดนตรีไทยที่บ้านโตสง่าและวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาดนตรีศึกษา ในปี พ.ศ. 2537 ได้ศึกษาระนาดเอกกับ ครูสุพจน์ โตสง่า, ครูบุญยงค์ เกตุคง, ครูสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, ครูณัฐพงษ์ โสวัตร, ครูทนง แจ่มวิมล ศึกษาการประพันธ์บทร้อยกรองกับครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์และ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ศึกษาระนาดทุ้มกับครูสืบศักดิ์ ดุริยประณีต ศึกษาฆ้องวงใหญ่ไทย-มอญกับครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์และศึกษาทางด้านการขับร้องเพลงไทยเดิมกับ ครูสีนาฏ (บรรจง) เสริมศิริ, ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต, ครูอรทัย ทับพร และครูอีกหลายท่านที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ และศึกษาด้านการประพันธ์และการเรียบเรียงเพลงไทยกับครูสุพจน์ โตสง่าและครูบุญยงค์ เกตุคง ศึกษาการตีกลองไทยต่าง ๆ กับครูสมพงษ์ นุชพิจารณ์, ครูปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี, ครูสมาน น้อยนิตย์, ครูธีระพล น้อยนิตย์, ครูสหรัฐ ปลื้มปรีชา และศึกษาด้านหลักการดนตรีสากลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศึกษาด้านการบันทึกเสียงและเทคนิคการออกแบบเสียงในห้องบันทึกเสียงจาก อ.ชาญชัย ศรีทองแจ้ง ชัยยุทธเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2543-2546

ปัจจุบัน ชัยยุทธทำงานดนตรีไทยร่วมสมัยทั้งรับแสดงและรับประพันธ์เพลง เนื้อร้อง ทำนอง และสอนดนตรีไทยให้กับผู้ที่สนใจ /มค.2558 ชัยยุทธ โตสง่า เรียบเรียงเพลง"วัฒนธรรม"อันเป็นค่านิยมประการที่ 5 ของ คสช.ขับร้องโดย หลิวอารดา โดยกิจการพลเรือนทหารบก /กพ.2558 ชัยยุทธ โตสง่าทำเพลงประกอบภาพยนตร์"ขรัวโต" ชีวประวัติของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ทั้งเรื่อง / ป๋อมชัยยุทธ โตสง่าสร้างปรากฏการ์ณใหม่อีกครั้ง ด้วยการออกผลงานเพลงลูกทุ่ง โดยใช้วงดนตรีไทยร่วมสมัยมาร่วมทำดนตรีโดยแต่งเนื้อร้อง-ทำนองเอง เร็วๆนี้(ปลายกค.-ต้นสค.2560)กับ บริษัทอาร์สยาม ติดตามได้ในสื่ออาร์สยาม

ลักษณะผลงาน แก้

ผลงานดนตรีของชัยยุทธมีลักษณะเฉพาะตัวชัดเจนมาก เสียงระนาดที่เขาบรรเลงและวิธีการบรรเลงระนาดของเขามีเอกลักษณ์จดจำได้ง่ายประหนึ่งเสียงร้องเพลงของมนุษย์ ลักษณะงานที่ชัยยุทธคิดออกมาไม่ค่อยซ้ำแบบใครและหาผู้ทำเหมือนหรือคล้ายได้ยาก เพราะงานดนตรีของชัยยุทธเกิดจากการบ่มประสบการณ์ดนตรีของเขาเอง ไม่ยึดติดเกินไป ไม่หลุดกรอบเกินไป งานดนตรีของชัยยุทธเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาจากกลุ่มคนเล่นดนตรีก่อนและจากการที่ผลงานของชัยยุทธคนทั่วไปสามารถเข้าถึงไม่ยากจึงแพร่หลายสู่การยอมรับของผู้ชมผู้ฟังดนตรีทั่วไป จนได้รางวัลสีสันอวอร์ดถึงสองครั้งในปี 2539 และ 2544 และรางวัลศิลปาธรแห่งชาติในปี 2553 ศาสตราจารย์นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุลเคยกล่าวว่าผลงานเพลงและการแสดงดนตรีที่ชัยยุทธสร้างสรรค์หลายงานมีความงามที่สามารถผลักดันให้เป็นผลงานชิ้นเอกในระดับนานาชาติ

ผลงานเพลง แก้

  • Siamese Samba (2538) ไพซีส มิวสิก
  • Andaman Sun (2541) อินแอนด์ออน ออนป้า
  • Spicy Brazil (2543) ไพซีส มิวสิก
  • Bangkok Xylophone (2547) จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
  • ระนาดนฤมิต 1-2 (2551) โอเชียน มีเดีย
  • ระนาดนฤมิต 3-4 (2552) โอเชียน มีเดีย
  • ไมเนอร์เชนจ์ 1-2 (2553) โอเชียน มีเดีย
  • หลงรักเธอ (2560) อาร์สยาม

แหล่งข้อมูลอื่น แก้