ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (เกิด 24 ตุลาคม 2497) เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อาจารย์พิเศษประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2]อดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ[3] อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม[4] อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ[5]อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6]

ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
สมาชิกวุฒิสภา[1]
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน – 30 กันยายน 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด24 ตุลาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 30
ชื่อเล่นเปี๊ยก
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
ประจำการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2520 – 2557
กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2557 - 2558
ยศ พลตำรวจเอก

ประวัติ แก้

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 30 (นรต.30)

การศึกษา แก้

การอบรมและสัมนา

 • การบริหารตำรวจชั้นสูง
 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • การบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
 • นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง

วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วอส.)[7]

การทำงาน แก้

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญดังนี้

 • พ.ศ. 2548 - รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • พ.ศ. 2549 - รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน[8]
 • พ.ศ. 2550 - ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน
 • พ.ศ. 2551 - ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง[9]
 • พ.ศ. 2552 - ผู้บัญชาการศึกษา[10]
 • พ.ศ. 2553 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[11]
 • พ.ศ. 2555 - ที่ปรึกษา(สบ.10)[12]
 • พ.ศ. 2556- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[13]
 • พ.ศ. 2557 - อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • พ.ศ. 2557 - ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งและหน้าที่อื่นๆ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. "รายชื่ออาจารย์พิเศษ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-10-16. สืบค้นเมื่อ 2019-10-16.
 3. ประกาศแต่งตั้งนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
 4. ประกาศแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรม
 5. คสช.ย้ายปลัดกระทรวง-บิ๊กขรก.ล็อตใหญ่
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 7. ข้อมูลการศึกษา
 8. รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน
 9. ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 10. ผู้บัญชาการศึกษา
 11. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 12. ที่ปรึกษา(สบ.10)
 13. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 14. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๙, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๐, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕