ชะชะช่า ท้ารัก เป็นละครโทรทัศน์ของไทยเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกออกอากาศทางช่อง 7 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 18.45น. โดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น ทั้งสองครั้ง บทประพันธ์โดย เพ็ญศิริ บทโทรทัศน์ วรพันธ์ รวี กำกับการแสดง วัชรา สังข์สุวรรณ เริ่มฉายครั้งแรกวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นำแสดงโดย นวพล ภูวดล, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ฐรินดา กรรณสูต, ปณิตา พัฒนาหิรัญ, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สุภัทรา ทิวานนท์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, อำภา ภูษิต ต่อมานำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง ออกอากาศทางช่อง 7 HD กำกับการแสดง ประทุม มิตรภักดี นำแสดงโดย ธนากร ศรีบรรจง, ปาณิชดา แสงสุวรรณ, พลพจน์ พูลนิล, กชกร ส่งแสงเติม, ชนารดี อุ่นทะศรี, คมสัน สุริยา, สายใย อุดมพร, อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์, วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย, กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข และนักแสดงอีกมากมาย เริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.50 - 20.00 น. วันศุกร์ เวลา 18.30 - 19.40 น. วันเสาร์ 18.20 - 19.30 น. ต่อจากละครเรื่อง เจ้าสาวช่างยนต์

สร้างโดยดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
เขียนโดยเพ็ญศิริ
กำกับโดยพ.ศ. 2546 : วัชรา สังข์สุวรรณ
พ.ศ. 2561 : ประทุม มิตรภักดี
แสดงนำพ.ศ. 2546
นวพล ภูวดล
บัณฑิตา ฐานวิเศษ
ฐรินดา กรรณสูต
ปณิตา พัฒนาหิรัญ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
สุภัทรา ทิวานนท์
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์
อำภา ภูษิต
ปนัดดา โกมารทัต
เมตตา รุ่งรัตน์
เจนภพ จบกระบวนวรรณ
พ.ศ. 2561
ธนากร ศรีบรรจง
ปาณิชดา แสงสุวรรณ
พลพจน์ พูลนิล
กชกร ส่งแสงเติม
ชนารดี อุ่นทะศรี
คมสัน สุริยา
สายใย อุดมพร
อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
พ.ศ. 2561
ชะชะช่า ท้ารัก - ปาณิชดา แสงสุวรรณ
บ่มีไผกอด - พรภัสร์ชนก มิตรชัย
ปาท่องโก๋กับกาแฟ - ธนากร ศรีบรรจง ปาณิชดา แสงสุวรรณ
สาวแดนซ์กระจาย - พรภัสร์ชนก มิตรชัย
จำนวนตอนพ.ศ. 2546 : 33 ตอน
พ.ศ. 2561 : 32 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารไพรัช สังวริบุตร
ความยาวตอนพ.ศ. 2546 : 60 นาที
พ.ศ. 2561 : 70 นาที
เครือข่าย/ช่องสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2561)
ออกอากาศครั้งแรก20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546
การออกอากาศแรก21 กันยายน พ.ศ. 2561 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2561
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
บทโทรทัศน์ วรพันธ์ รวี
ผู้กำกับการแสดง วัชรา สังข์สุวรรณ ประทุม มิตรภักดี
หมวดสดุดี นวพล ภูวดล ธนากร ศรีบรรจง
การะเกด หรือ แก้วตา ท้ารัก บัณฑิตา ฐานวิเศษ ปาณิชดา แสงสุวรรณ
หมวดพิทยา อภิชาติ วงศ์กาวี พลพจน์ พูลนิล
นวลปรางค์ ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต กชกร ส่งแสงเติม
กำไลทอง ปณิตา ธรรมวัฒนะ ชนารดี อุ่นทะศรี
อธิบดีเกริกศักดิ์ อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คมสัน สุริยา
ปานจิต สุภัทรา ทิวานนท์ สายใย อุดมพร
ปานใจ สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์
นางสิน อำภา ภูษิต แสงดาว วนิชพันธุ์
ผู้ว่านคร พงษ์ประยูร ราชอาภัย สมิท ธนโชติ
คุณหญิงนวลน้อย ปนัดดา โกมารทัต กชกร นิมากรณ์
แสงจันทร์ วันเพ็ญ ประถมาภรณ์ รัตนภักดี พรภัสร์ชนก มิตรชัย
ประทีป เจนภพ จบกระบวนวรรณ พิเชษฐ ศรีราชา
ครูมาลา เมตตา รุ่งรัตน์ ปิยะนุช นาคคง
ฟรานซิส MR.PETER คริสเตียน เอเกิล
เจ้าอ่ำ หรือ เอ๋ง ฉัตรมงคล บำเพ็ญ จักรกฤษณ์ คชรัตน์
เดือนแรม ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล กิตติคุณ เปรียบกระโทก
แจ่มตา ฐาณมาศ ขวัญหวาน ฑรัญภัค เศรษฐีธร
จำปา ธัญธารีย์ โรจนเรืองไชย กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
สายสร้อย กุสุมา โพธิ์ศรี ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์
ทับทิม ลัดดาวรรณ มั่นคงดี อรุโณทัย จิตรีขันธ์
สมหมาย บริพันธ์ ชัยภูมิ บริพันธ์ ชัยภูมิ
จั๋ง หนุ่ม มาวิน โอบะ เสียงเหน่อ
ผู้จัดการส่วนตัว นริสา พรหมสุภา ประทุม มิตรภักดี
สายฟ้า ธนเดช ดีสีสุข
ราชัณย์ ชุมแพ ไชยา มิตรชัย แซ็ค ชุมแพ
หางเครื่องสมหมาย ชนิตตา สุพรรณวรรษา พิณิชา กิจเกษมพงศา
หางเครื่องสมหมาย สุพัตรา ศิริ ทวีพร พริ้งจำรัส
หางเครื่องสมหมาย กันทิมา ศิลป์สถาพร ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์
สดุดี (วัยเด็ก) ด.ช.นนทสิทธิ์ โตสวงษ์ ด.ช.วีรฤทธิ์ มานะประเสริฐศักดิ์
การะเกด (วัยเด็ก) ด.ญ.พลอย ยมาภัย ด.ญ.สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข