ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น

กิจกรรมวิทยุสมัครเล่น (อังกฤษ: amateur radio หรือ ham radio) เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความสนใจในการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งคลื่นวิทยุติดต่อกัน เพื่อการทดลอง การศึกษา การให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน และการพักผ่อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักวิทยุสมัครเล่นมักเรียกตัวเองว่า ham

ตราประจำชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มทร.ล้านนา

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น เป็นการรวมตัวกันของนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม ทดลอง ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และการแพร่กระจายความถี่วิทยุสื่อสารในแต่ละย่านความถี่


กิจกรรมชมรม แก้ไข

 • การทดสอบสัญญาณทางไกล
 • การอบรมให้ความรู้
 • การจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางการจราจร ในช่วงเทศกาลต่างๆ
 • ช่วยเหลือประสานงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

การแข่งขัน แก้ไข

ชมรมวิทยุสมัครเล่นภายในสถาบันการศึกษา แก้ไข

ระดับมัธยมศึกษา แก้ไข

 • ชมรมวิทยุสมัครเล่นโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ E29AJ[1]
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น BCC Space Program HS0AW[2]

ระดับอุดมศึกษา แก้ไข

 
นักวิทยุสมัครเล่นชมรมวิทยุสมัครเล่นพระจอมเกล้าฯลาดกระบังกำลังออกอากาศในการแข่งขัน CQ World Wide VHF Contest 2016
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่นและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการวิจัย มจธ. STAR KMUTT
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่นพระจอมเกล้าพระนครเหนือ RACK
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่นพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง KRAC [3]
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่นพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ชุมพร
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ E28AG
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ E20AK
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ E29AF
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่นแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นราชมงคลขอนแก่น RMUTI KKC
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ARC RMUTK
 • หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ E21AS ภายใต้โครงการโรงประลองทักษะทางวิศวกรรมโทรคมนาคมโดยอาศัยกิจการวิทยุสมัครเล่นและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง แก้ไข

 1. มอ.ว.จัด นร.คุยกับนักบินอวกาศแห่งแรกในประเทศ
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-09-01. สืบค้นเมื่อ 2021-09-01.
 3. สโมสร / ชมรม / ชุมนุม - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง