ชนพื้นเมืองอเมริกัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อเมริกันอินเดียน

ชนพื้นเมืองอเมริกัน อังกฤษ: Native Americans อาจจะหมายถึง