ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย์

ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย (ค.ศ. 1713 - ค.ศ. 1760) เป็นพระสนมเอกในสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง พระสนมฉุนฮุ่ยกุ้ยเฟยทรงประสูติเมื่อปี 1713 และได้อภิเษกสมรสกับจักรพรรดิเฉียนหลงราว ๆ ปี 1728 อยู่ในศักดิ์ฐานะของ ซู่ฝูจิ้น ในปี 1735 นางให้กำเนิดพระโอรสองค์ที่ ๓ แก่เฉียนหลง คือ องค์ชายสามหย่งจาง ในปีที่พระสวามีครองราชย์นางได้รับการสถาปนาเป็น พระสนมฉุนผิน ในปี 1737 ได้รับการสถาปนาเป็น พระสนมฉุนเฟย ในปี 1743 นางได้ให้กำเนิดพระโอรสองค์ที่ ๖ แก่จักรพรรดิเฉียนหลง พระนามว่า องค์ชายหย่งหรง ในปี 1745 ประสูติองค์หญิงสี่ เหอเจีย และได้รับการสถาปนาเป็น พระสนม ฉุนกุ้ยเฟย และดำรงพระยศมาจนถึงปี 1760 ได้เสด็จทิวงคตในวัยเพียง ๔๙ ชันษา ได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็น ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย องค์ที่ 4 ของรัชศกเฉียนหลง พระนามว่า ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย 'พระราชโอรส องค์ชาย ๓ หย่งจาง (永璋,1735-1760) สุนจุ้นอ๋อง (循郡王) สถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ องค์ชาย ๖ หย่งหรง (永瑢,1744–1790) จื้อจวงชินอ๋อง (質莊親王,1759-1790) 'พระราชธิดา องค์หญิง ๔ เหอเจีย (和嘉1745–1767) ตำแหน่ง เหอซั่วกงจู่ (和硕公主)

พระมเหสีชุนฮุย
ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดค.ศ. 1713
เสียชีวิตค.ศ. 1760 (46-47 ชันษา)
ศาสนาพุทธศาสนา
คู่สมรสสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง
พระสาทิสลักษณ์พระอัครมเหสีชุนฮุยในฉลองพระองค์ช่วงพระราชพิธีช่วงเช้า

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า ฉุนฮุ่ยหวงกุ้ยเฟย์ ถัดไป
จักรพรรดินีเสี้ยวเสียนฉุน    
จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง
(ราชวงศ์ชิง)

  จักรพรรดินีเซี่ยวซูรุ่ย