ฉบับร่าง:Wise Care 365

  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ลิงก์อ้างอิงที่ให้มาเป็นลิงก์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ถือว่าไม่สามารถยืนยันความโดดเด่นได้ และจากการตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่เป็นทุติยภูมิใด ๆ ที่สามารถยืนยันความโดดเด่นได้นอกเหนือจากเว็บไซต์ดาวน์โหลดต่าง ๆ ดังนั้นจึงขอปัดตกไป โปรดทราบว่าเมื่อฉบับร่างปัดตกไปแล้วจะไม่สามารถส่งฉบับร่างให้ตรวจได้อีก (That referral links cannot verify of notability. From an in-depth investigation, it appears that not a single independent source can confirm its notability too. This draft has been rejected, and you may not submission again. Thank you.) Nakare✝「T」 21:32, 18 เมษายน 2565 (+07)

Wise Care 365 พัฒนาโดย WiseCleaner.com เป็นโปรแกรมยูทิลิตี้ฟรีที่ใช้ในการจัดการ บำรุงรักษา ปรับให้เหมาะสม กำหนดค่า และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ มันล้างรายการรีจิสตรี ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ที่ไม่ถูกต้องและไฟล์ที่ไม่จำเป็น มัน Defrags และเพิ่มประสิทธิภาพรีจิสทรีและดิสก์ของคอมพิวเตอร์

การทำงานแก้ไข

  • ทำความสะอาด จัดระเบียบ และปรับแต่ง Windows Registry
  • เพิ่มพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์
  • ปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยการลบร่องรอยส่วนบุคคล
  • ป้องกันการใช้แอปพลิเคชันส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • อนุญาตให้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพพีซีโดยอัตโนมัติด้วยตัวเลือกเช่น "การเพิ่มประสิทธิภาพใน 1 คลิก"

รายการที่เกี่ยวข้องแก้ไข

  • Wise Disk Cleaner
  • Wise Data Recovery
  • Wise Registry Cleaner

แหล่งอื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

External links[1]External linksExternal links,CHIP (นิตยสาร), CHIP Xonio Online GmbH (เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2565)

  1. "Wise Care 365". CHIP Online.