ฉบับร่าง:ไพรัช เล้าประเสริฐ

 • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ไม่โดดเด่นแหล่งอ้างอิงที่ให้ไว้ยืนยันความโดดเด่นเพียงบางประโยคของบทความเท่านั้น กรุณานำแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิมาเพิ่มเพื่อยืนยันความโดดเด่นของเนื้อหาด้วยครับ kaoavi ピンク (คุย) 17:44, 23 มีนาคม 2565 (+07)


ไพรัช เล้าประเสริฐ ชื่อเล่นว่า ป๊อ (เกิด 20 พฤศจิกายน 2506) เป็นนักธุรกิจชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เขามีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและผลักดันให้บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์[1] นำพาธุรกิจจากบริษัทในระดับ SME ให้กลายมาเป็นองค์กรมหาชนที่มีมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 4 ปี[2]

ไพรัชเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับงานอนุรักษ์โบราณสถานให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพและเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด จนส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในปี พ.ศ. 2552 และได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์โบราณสถานที่เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญในระดับประเทศของไทยหลายแห่ง[3]

เขาเคยเป็นดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อีกทั้งยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะทำงานของโครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎก วัดเทพธิดารามวรวิหาร ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีปี พ.ศ. 2562 ด้วย[4]

ชีวิตวัยเด็กแก้ไข

ไพรัช เล้าประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เกิดที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เรียนหนังสือชั้นประถมที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอยุธยา เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม และระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2525 ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ (University of Queensland) ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2532

ประวัติแก้ไข

หลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากประเทศออสเตรเลีย ไพรัชเข้าทำงานที่ บริษัท แกรมม่าก่อสร้าง จำกัด ในตำแหน่งวิศวกรโครงการ ต่อมาในปี 2536 ไพรัชได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ร่วมกับ สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข เพื่อนร่วมรุ่นที่ มจธ. โดยให้บริการด้านงานออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และควบคุมงานก่อสร้าง ต่อมาในปี 2547 ได้ร่วมก่อตั้งบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ เพื่อขยายธุรกิจรับงานควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการที่มีขนาดและความซับซ้นมากขึ้น จนกระทั่งสามารถผลักดันให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้เป็นผลสำเร็จ โดยได้รับความไว้วางใจให้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษจากทั้งภาครัฐและเอกชน[5] เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, โครงการ One Bangkok, สวนป่าเบญจกิติ[6], ศูนย์ราชการโซนซี แจ้งวัฒนะ และศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย[7] เป็นต้น

เมื่อได้เข้าเรียนด้านวิศวกรรมโยธา ไพรัชจึงนำความรู้ด้านวิศวกรรมผสมผสานกับความชอบส่วนตัวจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานในระดับประเทศ สั่งสมเป็นประสบการณ์อนุรักษ์อาคารอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ อาทิ งานออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง, งานบูรณะเจดีย์ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา, ควบคุมงานมิวเซียมสยาม, พระราชวังสราญรมย์, งานบูรณะและปฏิสังขรณ์เจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร, งานบูรณะศาสนสถานในวัด รวมถึงควบคุมงานก่อสร้างพระเจดีย์วิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

ไพรัชสนใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ thaiengineering.com  เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร

ด้านชีวิตส่วนตัว เขาสมรสกับนางวารุณี เล้าประเสริฐ ปัจจุบันมีธิดา 2 คน ได้แก่ นางสาววรัมพา เล้าประเสริฐ จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาววรัมพร เล้าประเสริฐ จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
 • ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ (University of Queensland) ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันแก้ไข

 • ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด บริษัทออกแบบและทำงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานระบบสาธารณูปโภคภาครัฐขนาดใหญ่

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีตแก้ไข

 • คณะอนุกรรมการบริหารงานก่อสร้าง คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
 • คณะทำงานโครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎก วัดเทพธิดารามวรวิหาร คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2551 – 2553 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะกรรมการและเลขานุการ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ. 2550
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2547-2550
 1. กรุงเทพธุรกิจ. (2561). STI ผนึก 'กลุ่มเจริญ' เปิดทางสร้าง 'ความมั่งคั่ง' จาก https://www.bangkokbiznews.com/business/820665
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2565), บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน), จาก https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CompanyProfile/Listed/STI
 3. สมาคมไทยรับสร้างบ้าน. (2555). ผู้รับเหมาแก้"วังสราญรมย์" รับซ่อมมั่นใจ4เดือนเสร็จ, จาก https://www.thba.or.th/detail_estate.php?news_id=00422
 4. สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2564). คณะกรรมการสมาคม, จาก https://www.kmutta.com/2021/organization/
 5. True ID. (2564). STIเซ็นรับงานรัฐ แบ็กล็อก4พันล. บิ๊กโปรเจ็กต์อื้อ, จาก https://news.trueid.net/detail/BAQgwOm85NWy
 6. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง. (2563). “สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” คว้าโปรเจ็กต์ใหญ่สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2–3, จากhttps://www.banmuang.co.th/news/finance/210557
 7. ทันหุ้น. (2564). STI เซ็นรับงานที่ปรึกษา "ศูนย์ราชการ ก.มหาดไทย" หนุน Backlog กว่า 4 พันลบ., จาก https://www.thunhoon.com/article/242983

หมวดหมู่:นักธุรกิจ แม่แบบ:ไพรัช เล้าประเสริฐ หมวดหมู่:นักธุรกิจชาวไทย หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร หมวดหมู่:บทความเกี่ยวกับ ชีวประวัติ ที่ยังไม่สมบูรณ์ หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี