ฉบับร่าง:สักการะราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

สักการะราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551

ประวัติแก้ไข

คณะกรรมการโครงการจัดทำบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดทำเพลง “สักการะราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ” ให้ศิลปินนักร้อง และนักแสดงจากทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมขับขานบทเพลงเทิดพระเกียรติถวายความอาลัย ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นครั้งสุดท้าย

ผู้ขับร้องเพลง สักการะราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

หมวดหมู่:เพลงในปี พ.ศ. 2551 หมวดหมู่:เพลงเทิดพระเกียรติ หมวดหมู่:เพลงไทยสากล หมวดหมู่:เพลงลูกกรุง หมวดหมู่:เพลงลูกทุ่ง หมวดหมู่:สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์