ฉบับร่าง:สมาคมธนาคารนานาชาติ

สมาคมธนาคารนานาชาติ (The Association of International Banks : AIB) เป็นสมาคมทางการค้าของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2539 ในชื่อว่า สมาคมธนาคารต่างชาติ (Foreign Banks’ Association : FBA) และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมธนาคารนานาชาติเมื่อ 1 มกราคม 2552[1] ปัจจุบันมีสมาชิก 24 ธนาคาร เป็นสมาชิกสามัญ 19 ธนาคาร สมาชิกสมทบ 5 ธนาคาร[2]

สมาชิกสมาคม แก้

สมาชิกสามัญ แก้

 1. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จํากัด (มหาชน)
 4. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
 5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
 7. ธนาคารดอยซ์แบงก์
 8. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 9. ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์
 10. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
 12. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 14. ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 15. ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
 16. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 17. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 18. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 19. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สมาชิกสมทบ แก้

 1. ออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบงกิ้ง กรุ๊ป ลิมิเต็ด
 2. ซีเอ็มบี เหว่ง หลง แบงค์ ลิมิเต็ด
 3. เครดิต อินดัสเทรียล เอ คอมเมอร์เชียล (ซี ไอ ซี)
 4. โคเรีย ดีเวลลอปเมนท์ แบงก์
 5. NATIXIS

อ้างอิง แก้

 1. "Background". www.aib.or.th.
 2. "Membership". www.aib.or.th.