ฉบับร่าง:รายชื่อประธานาธิบดีโปรตุเกส

ประธานาธิบดีแก้ไข

The colors indicate the political affiliation of each president.

             รีพับบลิกัน
             เดโมแครต
             สาธารณรัฐแห่งชาติ/ไซดอนนิสต์
             อีโวลูชั่นนิสต์/เสรีนิยมสาธารณรัฐ
             สหชาติ/Popular National Action
             Democratic Renewal
             สังคมนิยม
             สังคมประชาธิปไตย
             ไม่สังกัดพรรค

สาธารณรัฐที่ 1 (1910–1926)แก้ไข

No. ประธานาธิบดี
(กำเนิด–ถึงแก่กรรม)
ภาพ รับเลือก สมัย พรรคการเมือง
ประธานาธิบดีแห่งรัฐบาลชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐ (1910–1911)
1 เธโอฟิโล บรากา[1]
(1843–1924)
  5 ตุลาคม 1910 24 สิงหาคม 1911 รีพับบลิกัน
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ (1911–1926)
2 มานูเอล เด อาริกกา
(1840–1917)
  1911 24 สิงหาคม 1911 26 พฤษภาคม 1915[R] รีพับบลิกัน
later เดโมแครต
3 เธโอฟิโล บรากา[2]
(1843–1924)
  May
1915
29 พฤษภาคม 1915 5 ตุลาคม 1915 เดโมแครต
4 เบอร์นาร์ดิโน มาคาโด
(1851–1944)
  สิงหาคม
1915
5 ตุลาคม 1915 5 ธันวาคม 1917[C] เดโมแครต
5 รัฐมนตรี
(ประมุขแห่งรัฐโดยทางการ)
ประธาน: ซิโดเนียว ปาอีส
12 ธันวาคม 1917 28 เมษายน 1918
6 ซิโดเนียว ปาอีส[3]
(1872–1918)
  เมษายน
1918
28 เมษายน 1918 14 ธันวาคม 1918[A] สาธารณรัฐแห่งชาติ
or "ซิโดนิสต์"
7 รัฐมนตรี
(ประมุขแห่งรัฐโดยทางการ)
ประธาน: โจอาว โด คานโต เอ คาสโตร
14 ธันวาคม 1918 16 ธันวาคม 1918
8 โจอาว โด คานโต เอ คาสโตร[4]
(1862–1934)
  December
1918
16 ธันวาคม 1918 5 ตุลาคม 1919 National Republican
or "Sidonist"
9 อันโตนิโย โจเซ เด อัลเมดา
(1866–1929)
  1919 5 ตุลาคม 1919 5 ตุลาคม 1923 Evolutionist Party
later เสรีนิยมสาธารณรัฐ
10 มานูเอล เทเซรา โกเมซ
(1860–1941)
  1923 5 ตุลาคม 1923 11 ธันวาคม 1925[R] เดโมแครต
11 เบอร์นาดิโน มอคาโด
(1851–1944)
2nd time
  1925 11 ธันวาคม1925 31 พฤษภาคม 1926[C] เดโมแครต

สาธารณรัฐที่ 2 (1926–1974)แก้ไข

No. ประธานาธิบดี
(กำเนิด–ถึงแก่กรรม)
ภาพ รับเลือก สมัย พรรคการเมือง
ดิตาดูรา นาซิโอนาล (รัฐเผด็จการแห่งชาติ) (1926–1932)
12 โจเซ เมนเดส คาเบซาดาส[5]
(1883–1965)
  31 พฤษภาคม 1926 17 มิถุนายน 1926[C] กองทัพ
13 รัฐมนตรี
(ประมุขแห่งรัฐโดยทางการ)
ประธาน: มานูเอล โกเมซ ดา คอสตา
17 มิถุนายน 1926 29 มิถุนายน 1926
14 มานูเอล โกเมซ ดา คอสตา[5]
(1863–1929)
  29 มิถุนายน 1926 9 กรกฎาคม 1926[C] กองทัพ
15 รัฐมนตรี
(ประมุขแห่งรัฐโดยทางการ)
ประธาน: ออสการ์ คาร์โมนา
9 กรกฎาคม 1926 29 พฤศจิกายน 1926
16 ออสการ์ คาร์โมนา[5][6]
(1869–1951)
  29 พฤศจิกายน 1926 15 เมษายน 1928 กองทัพ
เอชตาดูโนวู (นวรัฐ) (1932–1974)
17 ออสการ์ คาร์โมนา
(1869–1951)
  1928 15 เมษายน 1928 26 เมษายน 1935 กองทัพ
ตั้งแต่ 1932
สหชาติ
1935 26 เมษายน 1935 15 เมษายน 1942
1942 15 เมษายน 1942 20 เมษายน 1949
1949 20 เมษายน 1949 18 เมษายน 1951[D]
18 อังตอนียู ดึ ออลีไวรา ซาลาซาร์[7]
(1889–1970)
(รักษาการ)
  18 เมษายน 1951 21 กรกฎาคม 1951 สหชาติ
19 ฟรานซิสโก คราเวโร โลเปซ
(1894–1964)
  1951 21 กรกฎาคม 1951 9 สิงหาคม 1958 สหชาติ
20 อาแมรีกู ตูมัช
(1894–1987)
  1958 9 สิงหาคม 1958 9 สิงหาคม 1965 สหชาติ
from 1970
People's National Action
1965 9 สิงหาคม 1965 9 สิงหาคม 1972
1972 9 สิงหาคม 1972 25 เมษายน 1974[C]

สาธารณรัฐที่ 3 (1974–ปัจจุบัน)แก้ไข

No. ประธานาธิบดี
(กำเนิด–ถึงแก่กรรม)
ภาพ รับเลือก สมัย พรรคการเมือง
ประธานาธิบดีหลังการปฏิวัติคาร์เนชัน (1974–1976)
21 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ[8]
ประธาน: อันโตเนียว เด สปิโนลา
25 เมษายน 1974 15 พฤษภาคม 1974
22 อันโตเนียว เด สปิโนลา
(1910–1996)
  15 พฤษภาคม 1974 30 กันยายน 1974[R] กองทัพ
23 ฟรานซิสโก ดา คอสต้า โกเมซ
(1914–2001)
30 กันยายน 1974 13 กรกฎาคม 1976 กองทัพ
ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ (1976–ปัจจุบัน)
24 อันโตเนียว รามาโล เออาเนส
(1935-)
  1976 14 กรกฎาคม 1976 14 มกราคม 1981 กองทัพ
ตั้งแต่ 1985
Democratic Renewal
1980 14 มกราคม 1981 9 มีนาคม 1986
25 มารียู ซูวารึช
(1924–2017)
  1986 9 มีนาคม 1986 9 มีนาคม 1991 สังคมนิยม
1991 9 มีนาคม 1991 9 มีนาคม 1996
26 จอร์ช แซมเปโอ
(1939-)
  1996 9 มีนาคม 1996 9 มีนาคม 2001 สังคมนิยม
2001 9 มีนาคม 2001 9 มีนาคม 2006
27 อานิบาล คาวาโก ซิลวา
(1939-)
  2006 9 มีนาคม 2006 9 มีนาคม 2011 สังคมประชาธิปไตย
2011 9 มีนาคม 2011 9 มีนาคม 2016
28 มาร์เชโล เรเบโล เด ซูซา
(1948-)
  2016 9 มีนาคม 2016 9 มีนาคม 2021 สังคมประชาธิปไตย
2021 9 มีนาคม 2021 ปัจจุบัน
  • พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
[A] ถูกลอบสังหาร
[D] อสัญกรรมในตำแหน่งด้วยสาเหตุธรรมชาติ
[R] ลาออก
[C] ถูกบังคับให้ออกเนื่องจากรัฐประหาร

เชิงอรรถแก้ไข

  1. Teófilo Braga served as President of the Provisional Government, the de facto head of government and head of state, from the republican revolution of 1910 to the election of Manuel de Arriaga, the 1st President of Portugal.
  2. "Teófilo Braga". PRESIDENCY OF THE PORTUGUESE REPUBLIC (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2016-08-17.
  3. After leading a coup d'état, Sidónio Pais became President of the Revolutionary Junta and later Prime Minister (President of the Ministry). He then abolished the post of Prime Minister, assuming himself as the head of government as President of the Republic. He was assassinated in 1918.
  4. Canto e Castro was head of the Council of Ministers that served as the head of state of Portugal after the assassination of Sidónio Pais in 1918, from December 14 to December 16. He then became interim president until the election of António José de Almeida.
  5. 5.0 5.1 5.2 Mendes Cabeçadas, Gomes da Costa and Óscar Carmona were the heads of the revolutionary provisional governments during the year of 1926. Although not called Presidents, they were de facto heads of state.
  6. Óscar Carmona served initially as head of the revolutionary government after a counter-coup deposed Gomes da Costa. He was de facto head of state between July 9 and November 16, 1926. However he officially took office as President of the Republic on November 16, 1926. Six years later, in 1932, the Estado Novo was proclaimed and the National Union, the only legal party, was formed by António de Oliveira Salazar. Carmona joined the party and was the party's candidate for every presidential election (that were considered fraudulent) until 1951, when he died.
  7. António de Oliveira Salazar, the dictatorial President of the Council of Ministers (Prime Minister) occupied the post of president interim between the death of Óscar Carmona and the election of Francisco Craveiro Lopes.
  8. Between the Carnation Revolution on April 25, 1974 and May 15 of the same year, António de Spínola was the head of the National Salvation Junta, being the de facto head of state and government. After May 15 Adelino da Palma Carlos became the Prime Minister, and Spínola continued as de jure head of state as President of the Republic.