ฉบับร่าง:พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1

  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: กรุณาเพิ่มแหล่งอ้างอิงด้วยครับเพราะตอนนี้ยังไม่เพียงพอ และใส่ให้ถูกต้องตามส่วนต่าง ๆ ด้วยครับ Minarin (คุย) 09:01, 6 พฤศจิกายน 2565 (+07)
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ไม่มีแหล่งอ้างอิง กรุณาเพิ่มแหล่งอ้างอิงด้วยครับ Minarin (คุย) 20:49, 2 พฤศจิกายน 2565 (+07)

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1

ธุลี เชง พระ กมรเตง อัญ ศรีอินทรวรมันเทวะ (ค.ศ. 877-889)
(ธูลิ เชง วฺระ กํมฺรเตงฺ อญฺ ศฺรีอินฺทฺรวรฺมฺมเทว)
สัมราช,ศรีอินทรวรมันราเชนทรสิงหนาถ,ราชาธิราช,กัมพูชาธิปติ,มเหนทโรเปนทรวิกรม
ครองราชย์พ.ศ. 1420 - พ.ศ. 1432
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 3
รัชกาลถัดไปพระเจ้ายโศวรมันที่ 1
สวรรคตพ.ศ. 1432 - พ.ศ. 1433
ศาสนาศาสนาฮินดู

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 (ภาษาเขมร ឥន្ទ្រវរ្ម័ន លេខ ១) เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองจักรวรรดิเขมรพระองค์มาจากหริหราลัย ครองราชย์ประมาณ พ.ศ. 1420 – พ.ศ. 1432

ประวัติแก้ไข

พระองค์ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1420 - 1432 ไม่ปรากฏความว่าพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เกี่ยวพันกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 อย่างไร แต่รู้ว่าพระองค์เป็นโอรสของพระเจ้าปฤถิวีนวรมัน (ยังไม่รู้ประวัติ) พระเจ้าอินทรวรมันมีพระมเหสี ที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์อาณาจักรฟูนัน

ในสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 นั้น ทรงสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ชื่อ อินทรตฏากะ สระนี้ประมาณความกว้าง 800 เมตร ยาว 3,800 เมตร เพื่อใช้เก็บน้ำในฤดูฝนที่จะมีฝนตกไหลมาตามสายน้ำที่ลงมาจากที่ราบสูงพนมกุเลนทางเหนือ แล้วน้ำในสระนี้จะถูกส่งแจกจ่ายไปยังทุ่งนาที่อยู่รอบ ๆ เมืองตามต้องการ จึงทำให้การปลูกข้าวได้ผลดี มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ทำให้สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่อาณาจักร นอกจากนี้สระน้ำอินทรตฏากะยังใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งนทีมหาสมุทรของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาด้วย

สมัยพระองค์นั้นได้มีการสร้างปราสาทอิฐ (ปราสาทพระโค) เพื่ออุทิศถวายแด่บรรพบุรุษ ขึ้นที่ด้านตะวันออกของสระอินทรตฏากะ และพระองค์ได้สร้างเทวบรรพตประจำราชธานี (เมองหริหราลัย) เพื่อประดิษฐานราชศิวลึงค์อินทเรศวรขึ้น สมัยนี้มีการสร้างศิลปะขอมแบบพระโคขึ้นในช่วง พ.ศ. 1420 – 1440 จากการพบจารึกของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 ที่บ้านบึงแก จังหวัดอุบาลราชธานี นั้นเป็นหลักฐานที่แสดงว่า ในสมัยของพระองค์ได้มีการขยายอำนาจทางการเมืองไปบริเวณชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในไทย) ด้วย

สวรรคตแก้ไข

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1432 - พ.ศ. 1433 มีพระนามเมื่อสวรรคตแล้วว่า "พระบาทอิศวรโลก"

อ้างอิงแก้ไข

  • Bhattacharya, Kamaleswar (2009). A Selection of Sanskrit Inscriptions from Cambodia. in collaboration with Karl-Heinz Golzio. Center for Khmer Studies. ISBN 9789995051075.
  • Higham, Charles (2001). The Civilization of Angkor. Phoenix. ISBN 1-84212-584-2.
  • Saveros, Pou (2002). Nouvelles inscriptions du Cambodge (ภาษาฝรั่งเศส). Vol. Tome II et III. Paris: EFEO. ISBN 2-85539-617-4.