ฉนวนวาคาน (อังกฤษ: Wakhan Corridor, Vakhan Corridor) เป็นพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอัฟกานิสถานที่ยื่นออกไปจรดสาธารณรัฐประชาชนจีน และคั่นระหว่างสาธารณรัฐทาจิกิสถาน กับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 13-65 กิโลเมตร[1] พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาปามีร์อยู่ทางทิศเหนือ และเทือกเขาการาโกรัมทางทิศใต้ ฉนวนวาคานเป็นต้นแม่น้ำปันจ์และแม่น้ำปามีร์ ซึ่งไหลมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำอามูดาร์ยา และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ฉนวนวาคาน
ฉนวนวาคาน (สีน้ำเงิน)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข