จ้าว หงอิน (จีน: 趙弘殷; พินอิน: Zhào Hóngyīn; สวรรคต 3 กันยายน ค.ศ. 956) เป็นนายทหารในยุค ห้าวงศ์สิบรัฐ ของ จักรวรรดิจีน และเป็นพระราชบิดาในจักรพรรดิซ่งไท่จู่และจักรพรรดิซ่งไท่จงแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ

จ้าว หงอิน
Song Xuanzu (1).jpg
มเหสีพระพันปีตู้
พระราชบุตรจักรพรรดิซ่งไท่จู่
จักรพรรดิซ่งไท่จง
พระนามหลังสิ้น
จักรพรรดิเสฺวียนจู่
ราชวงศ์จ้าว
พระบิดาจ้าว จิง
พระมารดาท่านผู้หญิงหลิว
สิ้นพระชนม์3 กันยายน ค.ศ. 956

จ้าว หงอิน เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 956 เมื่อจ้าว ควงอิ้น บุตรชายคนโตปราบดาภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิซ่งไท่จู่ ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งในปี ค.ศ. 960 ก็ได้สถาปนาพระราชบิดาของพระองค์คือจ้าว หงอิน ที่สิ้นชีวิตไปแล้วให้มีพระบรมราชอิสริยยศเทียบเท่าจักรพรรดิมีพระนามว่า จักรพรรดิเสฺวียนจู่

อ้างอิงแก้ไข