หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ จูเก๋อ/จูกัด

จูกัดเกียว (จีน: 諸葛喬,ค.ศ. 199 — ค.ศ. 224) มีชื่อรองว่า จงเฉิน (จีน: 仲慎) แต่ในภายหลังขงเบ้งหรือจูกัดเหลียงผู้เป็นพ่อบุญธรรมได้เปลี่ยนชื่อรองให้ใหม่เป็น ปั๋วสงจีน: 伯松) เป็นเสนาบดีแห่ง จ๊กก๊ก ในช่วง ยุคสามก๊ก

จูกัดเกียว
諸葛喬
เสนาบดีแห่งจ๊กก๊ก
เกิดค.ศ. 199
ถึงแก่กรรมค.ศ. 223
บิดาจูกัดกิ๋น (พ่อ)
จูกัดเหลียง (พ่อบุญธรรม)
บิดาจูกัดกิ๋น (พ่อ)
จูกัดเหลียง (พ่อบุญธรรม)
ชื่อภาษาจีน
ชื่อรองจงเฉิน
โป๋สง
ยุคในประวัติศาสตร์สามก๊ก

จูกัดเกียวเกิดเมื่อ ค.ศ. 199 เป็นบุตรชายคนรองของ จูกัดกิ๋น เสนาธิการแห่ง ง่อก๊ก ผู้เป็นพี่ชายของขงเบ้งโดยจูกัดเกียวมีพี่ชายคือ จูกัดเก๊ก ซึ่งมีสติปัญญาดีกว่าจูกัดเกียวต่อมาขงเบ้งได้รับจูกัดเกียวเป็นบุตรบุญธรรม

แต่จูกัดเกียวกลับอายุสั้นเนื่องจากถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 223 ขณะมีอายุเพียง 24 ปี โดยบุตรชายของจูกัดเกียวคือ จูกัดแพ่น ได้รับใช้จ๊กก๊กต่อมาจนกระทั่งถึง ค.ศ. 253 หรือ 30 ปีหลังจากที่บิดาเสียชีวิตจูกัดแพ่นได้กลับไปยังง่อก๊กเพื่อสืบทอดตระกูลจูกัดหรือจูเก๋อหลังจากที่จูกัดเก๊กผู้เป็นลุงและครอบครัวถูกประหารชีวิต

ดูเพิ่มแก้ไข