จุดหมายปลายทางจากสนามบินในประเทศลาว

จุดหมายปลายทางจากสนามบินในประเทศลาว

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไตแก้ไข

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต หรือ สนามบินวัตไต (เวียงจันทน์) IATA:VTE - ICAO:VLVT

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศลาว ตั้งอยู่ที่เมืองหลวง เวียงจันทน์ ผู้โดยสารส่วนใหญ่มักจะมาเปลี่ยนเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อน

สายการบินระหว่างประเทศแก้ไข

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ
การบินไทย (TG) Thai Airways International กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ
บางกอกแอร์เวย์ (PG) Bangkok Airways กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ
การบินลาว (QV) Lao Airline คุนหมิง เชียงใหม่ เสียมราฐ ฮานอย
เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) Vietnam Airline พนมเปญ ฮานอย นครโฮจิมินห์

สายการบินในประเทศแก้ไข

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ
การบินลาว (QV) Lao Airline เชียงขวาง ไชยบุรี ปากเซ พงสาลี ห้วยทราย หลวงน้ำทา หลวงพระบาง อุดมไซ

ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบางแก้ไข

ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง หรือ สนามบินหลวงพระบาง IATA:LPQ - ICAO:VLLB

สายการบินระหว่างประเทศแก้ไข

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ
การบินไทย (TG) Thai Airways International กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ
บางกอกแอร์เวย์ (PG) Bangkok Airways กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ
การบินลาว (QV) Lao Airline เชียงใหม่
เสียมราฐแอร์เวย์ (FT) Siem Reap Airways เสียมราฐ

สายการบินในประเทศแก้ไข

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ
การบินลาว (QV) Lao Airline เชียงขวาง พงสาลี เวียงจันทน์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข