จุดหมายปลายทางจากสนามบินในประเทศลาว

จุดหมายปลายทางจากสนามบินในประเทศลาว

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต แก้

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต หรือ สนามบินวัตไต (เวียงจันทน์) IATA:VTE - ICAO:VLVT

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศลาว ตั้งอยู่ที่เมืองหลวง เวียงจันทน์ ผู้โดยสารส่วนใหญ่มักจะมาเปลี่ยนเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อน

สายการบินระหว่างประเทศ แก้

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ
การบินไทย (TG) Thai Airways International กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ
บางกอกแอร์เวย์ (PG) Bangkok Airways กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ
การบินลาว (QV) Lao Airline คุนหมิง เชียงใหม่ เสียมราฐ ฮานอย
เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) Vietnam Airline พนมเปญ ฮานอย นครโฮจิมินห์

สายการบินในประเทศ แก้

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ
การบินลาว (QV) Lao Airline เชียงขวาง ไชยบุรี ปากเซ พงสาลี ห้วยทราย หลวงน้ำทา หลวงพระบาง อุดมไซ

ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง แก้

ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง หรือ สนามบินหลวงพระบาง IATA:LPQ - ICAO:VLLB

สายการบินระหว่างประเทศ แก้

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ
การบินไทย (TG) Thai Airways International กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ
บางกอกแอร์เวย์ (PG) Bangkok Airways กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ
การบินลาว (QV) Lao Airline เชียงใหม่
เสียมราฐแอร์เวย์ (FT) Siem Reap Airways เสียมราฐ

สายการบินในประเทศ แก้

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ
การบินลาว (QV) Lao Airline เชียงขวาง พงสาลี เวียงจันทน์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้