จีย็อน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก จียอน)

จีย็อน (Jiyeon) อาจหมายถึง

  • พัก จี-ย็อน (Park Ji-yeon), ชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสมาชิกวงที-อารา และใช้ชื่อในการแสดงว่า จีย็อน
  • ซอ จี-ย็อน (Seo Ji-yeon), ชาวเกาหลีซึ่งเป็นนักแสดง นักร้อง และนางแบบในประเทศไทย