ประเทศจีนไทเปในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016

จีนไทเป เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 31 ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ณ รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม21 สิงหาคม ค.ศ. 2016

ยิงธนูแก้ไข

นักกีฬา รายการ Ranking round รอบ 64 คน รอบ 32 คน รอบ 16 คน ก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชนะเลิศ
คะแนน Seed ผล ผล ผล ผล ผล ผล ลำดับที่
Men's individual
Men's team
Women's individual

ยิงธนูแก้ไข

ชายแก้ไข

นักกีฬา รายการ ก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชนะเลิศ
คะแนน ลำดับที่ คะแนน ลำดับที่ คะแนน ลำดับที่
Trap

หญิงแก้ไข

นักกีฬา รายการ ก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชนะเลิศ
คะแนน ลำดับที่ คะแนน ลำดับที่ คะแนน ลำดับที่
10 m air pistol
Trap

อ้างอิงแก้ไข