ปิศาจจิ้งจอก

(เปลี่ยนทางจาก จิ้งจอกเก้าหาง)

ปิศาจจิ้งจอก อาจหมายถึง ปิศาจจิ้งจอกในความเชื่อดังต่อไปนี้