จิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร

จิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร เป็นนักการเมืองชาวไทยสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 9 เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย

ประวัติ

แก้

จิราวรรณ หรือ "จุ๊" จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 เป็นบุตรของนายประสพ กับนางอนงค์ จงสุทธนามณี และเป็นน้องสาว มงคล จงสุทธนามณี วันชัย จงสุทธนามณี ศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี[1] นักการเมืองในจังหวัดเชียงราย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงาน

แก้

จิราวรรณ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้บริหารธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจร้านถ่ายรูป และเป็นผู้พิพากษาสมทบฯ ก่อนจะมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 9 และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 แม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเลือกใช้ชื่อ-สกุลในการหาเสียงว่า "จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร" ซึ่งถูกคู่แข่งตรวจสอบว่ามีผลต่อคะแนนนิยมหรือไม่[2]

จิราวรรณ เคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ศึกเลือกตั้งส.ว.เหนือใต้ร่มเงา'เรดโซน'
  2. จ้องสอบว่าที่ ส.ว.เชียงรายทายาทตระกูล “จงสุทธนามณี”
  3. ผวา! ตะกอนดินดำโลหะหนัก 3 แสนตัน เต็มคลองชากหมาก จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๓๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๗, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑