เปิดเมนูหลัก

พลโท จิตรพล ณ ลำปาง (15 กันยายน พ.ศ. 2462 - ???) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย 3 สมัย เป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบกรุ่นที่ 9 รุ่นเดียวกับพลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ และนาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ[1] และมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงพ่อเกษม เขมโก รวมทั้งมีบทบาทในการจัดสร้างวัตถุมงคลหลายครั้ง

พลโท จิตรพล ณ ลำปาง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2462
พรรคการเมือง ประชากรไทย

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พล.ท.จิตรพล เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2462[2] เป็นบุตรชายคนแรกของนายบุญเย็น ณ ลำปางกับเจ้าม้วน ณ ลำปาง ธิดาเจ้าหญิงอินท์ประสงค์ ณ ลำปาง พระธิดาในเจ้าหลวงพรหมาภิพงษธาดา สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต จาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

การทำงานแก้ไข

พล.ท.จิตรพล รับราชการในสังกัดกองทัพบก เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

งานการเมืองแก้ไข

พล.ท.จิตรพล เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2520 ภายหลังการปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ซึ่งนำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชากรไทย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รายชื่อศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 9
  2. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2532. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2532