จิตตนาถ ลิ้มทองกุล

นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล ชื่อเล่น ปั๊ป เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และ ผศ.จันทน์ทิพย์ ลิ้มทองกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายจิตตนาถจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจาก Whitsunday Anglican School (WAS) ประเทศออสเตรเลีย สำเร็จการศึกษาในปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มทำงานครั้งแรกด้วยการเป็นนักข่าวในเครือผู้จัดการ ต่อมาได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์บุรพัฒน์ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือการ์ตูนในแนวกำลังภายในหลายเรื่อง เช่น ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า หรือ ขี่พายุดาบเทวดา เป็นต้น จากนั้นในต้นปี พ.ศ. 2547 ได้ขึ้นเป็นผู้บริหาร (ซีอีโอ) คนหนึ่งในเครือผู้จัดการ เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ผู้จัดการให้น่าสนใจ น่าติดตามเช่นดังปัจจุบัน

ในการขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อคืนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ที่นายสนธิเป็นผู้นำการชุมนุมเป็นครั้งแรกนั้น นายจิตตนาถมีบทบาทเป็นผู้นำฎีการ้องเรียนเรื่องทุกข์ของแผ่นดินทูลเกล้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทางสำนักพระราชวัง โดยนายจิตตนาถได้เดินทางไปยื่นฎีกานี้พร้อมกับ น.ส.สโรชา พรอุดมศักดิ์ ในเวลาเดียวกับที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้เดินทางไปยื่นหนังสือเรื่องเดียวกันนี้แก่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ที่บ้านพักสี่เสาเทเวศร์

รางวัลเกียรติยศทางสังคม แก้

นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล ได้รับรางวัล "เปรียว อวอร์ด 2005" ที่นิตยสารเปรียวมอบให้ 10 บุคคลคุณภาพแห่งปี ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมไทย โดยมีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ จากหลากหลายวิชาชีพมาทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสิน ภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญคือ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อม ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ, สัมพันธภาพ, ความฉลาด, ความสง่างาม และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยนายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล ได้รับรางวัลพร้อมกับผู้ได้รับรางวัลชาย อีก 4 คน คือ

อ้างอิง แก้