จารุพัตรา ศุภชลาศัย

คุณหญิงจารุพัตรา ศุภชลาศัย (เดิม: หม่อมเจ้าจารุพัตรา อาภากร; 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 — 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2516)[1] เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติแต่หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา


จารุพัตรา ศุภชลาศัย

เกิดหม่อมเจ้าจารุพัตรา
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447
วังนางเลิ้ง จังหวัดพระนคร
เสียชีวิต21 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรสหลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) (2476–2508)
บุตร5 คน
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา

ประวัติ

แก้

คุณหญิงจารุพัตรา ศุภชลาศัย (เดิม หม่อมเจ้าจารุพัตรา อาภากร) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงใหญ่[2] เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติแต่หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา (บุตรีของตั๊น ซุ่นเพียว) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 มีโสทรขนิษฐา 2 องค์ คือ เริงจิตรแจรง อาภากร (7 มิถุนายน พ.ศ. 2448 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2536) และหม่อมเจ้าสุคนธ์จรุง อาภากร (3 ธันวาคม พ.ศ. 2449 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2531)

ชีวิตครอบครัว

แก้

หม่อมเจ้าจารุพัตราทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับหลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) รองผู้บัญชาการทหารเรือ อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรก (ผู้ดำเนินการจัดสร้าง กรีฑาสถานแห่งชาติ) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2476 มีบุตรธิดา 5 คน ได้แก่[3]

  1. อาภา กฤดากร ณ อยุธยา สมรสกับหม่อมราชวงศ์สุทธิสวาสดิ์ กฤดากร
  2. นาวาเอกภากร ศุภชลาศัย สมรสกับอัจฉรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  3. จารุพันธุ์ วสุธาร สมรสกับดุษณี วสุธาร
  4. พรศุภศรี จามรมาน สมรสกับศรีศักดิ์ จามรมาน
  5. พัตราพร จารุศร สมรสกับธนชัย จารุศร
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าจารุพัตรา
(พ.ศ. 2447–2475)
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.ไกรสิงห์ วุฒิชัย ณ เมรุวัดธาตุทอง วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2519. [ม.ป.ท.]: มงคลการพิมพ์; 2519.
  3. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2467/D/2659.PDF
  5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เลื่อนชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/053/3238.PDF