บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ชาวไทจันหารี เป็นชาวไทกลุ่มหนึ่ง ที่อพยพไปอาศัยในพื้นที่ของรัฐอัสสัม และรัฐใกล้เคียง ในประเทศอินเดีย ใช้ภาษาตระกูลไท และนับถือพระพุทธศาสนา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข