จังหวัดสมุทรปราการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2550 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดสมุทรปราการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ75.17%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 5 2 0
ที่นั่งที่ชนะ 6 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น1 ลดลง1 Steady0
คะแนนเสียง 308,825 24,096 197,556
ร้อยละ 49.70 3.88 31.79

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

ภาพรวมแก้ไข

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ)แก้ไข

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 308,825 49.70%  6.19%
ประชาธิปัตย์ 197,556 31.79%  9.53%
อื่น ๆ 114,975 18.51%  3.34%
ผลรวม 621,356 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
49.70%
ประชาธิปัตย์
  
31.79%
อื่น ๆ
  
18.51%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)แก้ไข

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 41,842 47.13% 26,019 29.31% 20,919 23.56% 88,780 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 43,255 50.66% 32,181 37.69% 9,955 11.66% 85,391 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 42,775 50.97% 30,872 36.79% 10,274 12.24% 83,921 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 50,147 49.23% 35,776 35.12% 15,951 15.66% 101,874 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 44,945 49.63% 26,949 29.76% 18,666 20.61% 90,560 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 40,062 48.26% 22,274 26.83% 20,671 24.90% 83,007 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 45,799 52.15% 23,485 26.74% 18,539 21.11% 87,823 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 308,825 49.70% 197,556 31.79% 114,975 18.51% 621,356 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ)แก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 7 285,237 47.98% 6  1 85.71%
ภูมิใจไทย 3 71,658 12.05% 1  1 14.29%
ประชาธิปัตย์ 7 174,512 29.36% 0   0.00%
อื่น ๆ 25 63,064 10.61% 0   0.00%
ผลรวม 42 594,471 100.00% 7   100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
47.98%
ภูมิใจไทย
  
12.05%
ประชาธิปัตย์
  
29.36%
อื่น ๆ
  
10.61%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
85.71%
ภูมิใจไทย
  
14.29%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)แก้ไข

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 36,182 42.59% 22,424 26.39% 26,353 31.02% 84,959 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 43,218 54.09% 35,512 44.45% 1,163 1.46% 79,893 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 43,025 54.17% 34,038 42.85% 2,365 2.98% 79,428 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 47,990 49.71% 12,574 13.02% 34,367 35.60% 1,608 1.67% 96,539 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 40,494 45.75% 28,534 32.24% 18,883 21.34% 593 0.67% 88,504 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 28,888 35.73% 30,550 37.79% 11,034 13.65% 10,379 12.83% 80,851 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 45,440 53.90% 18,254 21.65% 20,603 24.45% 84,297 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 285,237 47.98% 71,658 12.05% 174,512 29.36% 63,064 10.61% 594,471 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแก้ไข

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 308,825 49.70
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 5,022 0.81
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 2,223 0.36
ประชากรไทย (4) 839 0.14
รักประเทศไทย (5) 38,945 6.27
พลังชล (6) 946 0.15
ประชาธรรม (7) 149 0.02
ดำรงไทย (8) 85 0.01
พลังมวลชน (9) 578 0.09
ประชาธิปัตย์ (10) 197,556 31.79
ไทยพอเพียง (11) 742 0.12
รักษ์สันติ (12) 9,467 1.52
ไทยเป็นสุข (13) 145 0.02
กิจสังคม (14) 967 0.16
ไทยเป็นไท (15) 587 0.09
ภูมิใจไทย (16) 24,096 3.88
แทนคุณแผ่นดิน (17) 447 0.07
เพื่อฟ้าดิน (18) 138 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 190 0.03
การเมืองใหม่ (20) 308 0.05
ชาติไทยพัฒนา (21) 3,580 0.58
เสรีนิยม (22) 253 0.04
ชาติสามัคคี (23) 147 0.02
บำรุงเมือง (24) 93 0.01
กสิกรไทย (25) 616 0.10
มาตุภูมิ (26) 21,187 3.41
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 140 0.02
พลังสังคมไทย (28) 52 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 259 0.04
มหาชน (30) 884 0.14
ประชาชนชาวไทย (31) 81 0.01
รักแผ่นดิน (32) 132 0.02
ประชาสันติ (33) 188 0.03
ความหวังใหม่ (34) 114 0.02
อาสามาตุภูมิ (35) 268 0.04
พลังคนกีฬา (36) 696 0.11
พลังชาวนาไทย (37) 125 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 30 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 119 0.02
มหารัฐพัฒนา (40) 137 0.02
บัตรดี 621,356 93.77
บัตรเสีย 19,808 2.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21,484 3.24
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 662,648 75.17
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 881,486 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ และตำบลแพรกษาใหม่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ (1)* 36,182 42.59
มาตุภูมิ อัครวัฒน์ อัศวเหม (26) 25,434 29.94
ประชาธิปัตย์ จรูญ ยังประภากร (10) 22,424 26.39
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุรารักษ์ สิริวัฒนานุสรณ์ (2) 482 0.57
ชาติไทยพัฒนา บุญกรอง บุญศรี (21) 165 0.19
พลังคนกีฬา อัญชิษฐา หลิ่มรักษา (36) 139 0.16
แทนคุณแผ่นดิน อนุชา ผิวผ่อง (17) 102 0.12
ความหวังใหม่ ปราโมทย์ ติเยาว์ (34) 31 0.04
ผลรวม 84,959 100.00
บัตรดี 84,959 89.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,318 4.56
บัตรเสีย 5,429 5.73
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,706 76.92
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,128 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ และตำบลแพรกษา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย (1)* 43,218 54.09
ประชาธิปัตย์ สรชา วีรชาติวัฒนา (10)✔ 35,512 44.45
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นุชฎา เขียวพันธุ์ (2) 591 0.74
แทนคุณแผ่นดิน กรธวัช พรมกุล (17) 337 0.42
ชาติไทยพัฒนา พลชัย เชื้อเหรียญทอง (21) 147 0.18
พลังคนกีฬา พนล ฉัตรเบ็ญจรงค์ (36) 88 0.11
ผลรวม 79,893 100.00
บัตรดี 79,893 88.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,204 5.73
บัตรเสีย 5,652 6.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,749 71.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,788 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางเมืองใหม่ ตำบลบางเมือง และตำบลท้ายบ้านใหม่)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนุสรา ยังตรง (1)* 43,025 54.17
ประชาธิปัตย์ ชินโชติ แสงสังข์ (10) 34,038 42.85
รักษ์สันติ ภักติชาติ ลิมปิชาติ (12) 1,412 1.78
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เตือนใจ ถิรคุณาพันธ์ (2) 823 1.04
แทนคุณแผ่นดิน นภา วันดี (19) 130 0.16
ผลรวม 79,428 100.00
บัตรดี 79,428 88.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,739 5.30
บัตรเสีย 5,184 5.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,351 75.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,914 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอบางพลี (ยกเว้นตำบลหนองปรือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วรชัย เหมะ (1) 47,990 49.71
ประชาธิปัตย์ เกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ (10) 34,367 35.60
ภูมิใจไทย จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ (16)* 12,574 13.02
ชาติไทยพัฒนา มนัส โกศล (21) 815 0.84
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พิมลศิริ ปัถวี (2) 486 0.50
พลังคนกีฬา วรภัทร์ ชมเมือง (36) 195 0.20
แทนคุณแผ่นดิน ทศพล ศรีคูณ (17) 112 0.12
ผลรวม 96,539 100.00
บัตรดี 96,539 89.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,809 5.36
บัตรเสีย 5,938 5.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 108,286 74.54
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,267 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี (เฉพาะตำบลหนองปรือ) และอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางปู)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ (1)✔ 40,494 45.75
ภูมิใจไทย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก (16)* 28,534 32.24
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท ประเมศฐ์ มหาศิรธนโรจน์ (10) 18,883 21.34
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อานนท์ วงษ์หิรัญวานิช (2) 316 0.36
พลังคนกีฬา วีระชาย ช.ชมเมือง (36) 113 0.13
เพื่อฟ้าดิน ใจจริง ชาวหินฟ้า (18) 81 0.09
แทนคุณแผ่นดิน บรรชา ประสิทธิ์สันต์ (17) 79 0.09
ผลรวม 88,504 100.00
บัตรดี 88,504 91.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,660 3.77
บัตรเสีย 4,999 5.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,163 74.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,837 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอพระประแดง (ยกเว้นตำบลบางจาก และตำบลบางครุ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย เรวดี รัศมิทัต (16)✔ 30,550 37.79
เพื่อไทย นฤมล ธารดำรงค์ (1)* 28,888 35.73
ประชาธิปัตย์ ชุติวรรณ ศรีวรวัตร์ (10) 11,034 13.65
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุภา เม่นมิ่ง (2) 10,023 12.40
กิจสังคม ณัฏฐ์ วัลลิโภดม (14) 356 0.44
ผลรวม 80,851 100.00
บัตรดี 80,851 91.23
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,457 3.90
บัตรเสีย 4,315 4.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,623 77.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,008 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 7แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง (เฉพาะตำบลบางจาก และตำบลบางครุ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประชา ประสพดี (1)* 45,440 53.90
มาตุภูมิ พูลผล อัศวเหม (16)✔ 20,291 24.07
ประชาธิปัตย์ สมยศ ประกอบผล (10) 18,254 21.65
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กัญญ์ลภัส ก๋งอุบล (2) 312 0.37
ผลรวม 84,297 100.00
บัตรดี 84,297 89.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,705 3.95
บัตรเสีย 5,768 6.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,770 76.52
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,544 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข