จังหวัดลาปัซ (ประเทศเอลซัลวาดอร์)

ลาปัซ (สเปน: La Paz) เป็นจังหวัดในประเทศเอลซัลวาดอร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศ มีเมืองหลักชื่อว่าซากาเตโกลูกา จังหวัดลาปัซมีพื้นที่ประมาณ 1,224 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 320,000 คน