จังหวัดมุกดาหารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดมุกดาหารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (โมฆะ) →

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ70.43%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ชาติไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 2 0
ที่นั่งที่ชนะ 1 1
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง1 เพิ่มขึ้น1
คะแนนเสียง 126,020 19,094
% 78.47 11.89

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดมุกดาหาร) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. %
ไทยรักไทย 126,020 78.47%
ชาติไทย 19,094 11.89%
อื่น ๆ 15,489 9.64%
ผลรวม 160,603 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
78.47%
ชาติไทย
  
11.89%
อื่น ๆ
  
9.64%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดมุกดาหาร) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดมุกดาหาร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 19,094 11.89
กิจสังคม (2) 500 0.31
พัฒนาชาติไทย (3) 321 0.20
ประชาธิปัตย์ (4) 3,764 2.34
ประชาชนไทย (5) 285 0.18
คนขอปลดหนี้ (6) 1,624 1.01
ธรรมชาติไทย (7) 204 0.13
แผ่นดินไทย (8) 574 0.36
ไทยรักไทย (9) 126,020 78.47
ความหวังใหม่ (10) 472 0.29
มหาชน (11) 3,895 2.43
ประชากรไทย (12) 316 0.20
ไทยช่วยไทย (13) 300 0.19
แรงงาน (14) 106 0.07
ชาติประชาธิปไตย (15) 170 0.11
กสิกรไทย (16) 138 0.09
ทางเลือกที่สาม (17) 48 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 203 0.13
พลังเกษตรกร (19) 2,181 1.36
พลังประชาชน (20) 388 0.24
บัตรดี 160,603 96.69
บัตรเสีย 4,659 2.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 840 0.51
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 166,102 70.43
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 235,843 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้นตำบลนาโสก ตำบลผึ่งแดด และตำบลดงมอน) อำเภอดอนตาล และอำเภอหว้านใหญ่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดมุกดาหาร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ (9)* 49,709 64.02
ชาติไทย วรศุลี เชาว์ศิริกุล (1)✔ 26,239 33.79
มหาชน ประพันธ์ บรรลุศิลป์ (11) 790 1.02
ประชาธิปัตย์ มารศรี ศรีประเสริฐ (4) 644 0.83
รักษ์ถิ่นไทย เด่นชัย แสนนามวงศ์ (18) 180 0.23
ประชากรไทย พงศ์พันธ์ จันทรสาขา (12) 82 0.11
ผลรวม 77,644 100.00
บัตรดี 77,644 93.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,003 1.21
บัตรเสีย 4,181 5.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,828 71.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,602 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลนาโสก ตำบลผึ่งแดด และตำบลดงมอน) อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี และอำเภอดงหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดมุกดาหาร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทย วิทยา บุตรดีวงค์ (1) 36,659 48.03
ไทยรักไทย ลาวัณย์ ตันติกุลพงศ์ (9)* 35,264 46.20
มหาชน ไพฑูรย์ พลซื่อ (11) 2,621 3.43
ประชาธิปัตย์ วารินทร์ อัฐนาค (4) 1,025 1.34
เกษตรกรไทย เกษม คำมุงคุณ (21) 763 1.00
ผลรวม 76,332 100.00
บัตรดี 76,332 91.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,496 1.80
บัตรเสีย 5,444 6.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,272 69.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,241 100.00
ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไทยรักไทย

อ้างอิง แก้

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)