จังหวัดมีนบุรี ขึ้นกับมณฑลกรุงเทพ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2444 โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองสามวา อำเภอแสนแสบ อำเภอหนองจอก และอำเภอเจียรดับหรืออำเภอในคลองเจียรดับ[1] (ปัจจุบันอยู่ในเขตหนองจอก)

จังหวัดมีนบุรี
จังหวัด
พ.ศ. 2444 – 2475

เขตจังหวัดมีนบุรีในอดีต
ยุคทางประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
• ก่อตั้ง
พ.ศ. 2444
• ยุบรวมกับจังหวัดพระนคร
1 เมษายน พ.ศ. 2475
ถัดไป
จังหวัดพระนคร
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดพระนคร เพื่อประหยัดงบประมาณราชการ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อำเภอที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดมีนบุรีเดิมจึงมีชื่อเรียกว่า อำเภอมีนบุรี และได้รับเอาท้องที่ตำบลแสนแสบจากอำเภอลาดกระบังมาอยู่ในการปกครองในปี พ.ศ. 2500

จากนั้นอำเภอมีนบุรีได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตมีนบุรี เมื่อมีการรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็นแขวง รวม 7 แขวง จนในที่สุด ปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตมีนบุรี แยก 5 แขวงทางด้านเหนือของเขต ไปจัดตั้งเป็นเขตคลองสามวา ทำให้เขตมีนบุรีเหลือพื้นที่ปกครองอยู่ 60 ตารางกิโลเมตรเศษ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของกรุงเทพมหานคร

หากจังหวัดมีนบุรียังคงอยู่ในปัจจุบัน จะประกอบด้วยอำเภอดังนี้

อำเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) จำนวนประชากรปัจจุบัน จังหวัดปัจจุบัน ปัจจุบันแยกเป็น
อำเภอคลองสามวา/อำเภอเมือง 63.645 141,018 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
อำเภอคลองสามวา/อำเภอเมือง 110.686 212,016 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
อำเภอหนองจอกและอำเภอเจียรดับ 236.261 184,138 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
อำเภอแสนแสบ 123.859 179,899 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
รวม 534.451 717,071

อ้างอิง แก้

  1. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เรื่อง ยกเลิกอำเภอเชียงเงิน ตั้งกิ่งอำเภอหัวหิน] เล่มที่ ๒๓ ตอนที่ ๑๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙ หน้าที่ ๒๑๔